Підписатись
Людмила Філіпова - Людмила Филиппова - Liudmyla Filipova
Людмила Філіпова - Людмила Филиппова - Liudmyla Filipova
Харківська державна академія культури, кафедра інформаційних технологій
Підтверджена електронна адреса в xdak.ukr.education - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
ВІ Захарова, ЛЯ Філіпова
Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2013
1392013
Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (закордонний досвід)
ЛЯ Філіпова
Вісник Книжкової палати, C.15-18, 2001
412001
Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект
Л Філіпова
Вісник книжкової палати, 25-28, 2009
392009
Создание контента (содержания) библиотечных веб-сайтов учебных заведений. (Из зарубежного опыта)
ЛЯ Филиппова
Науч. и техн. б-ки., 2002
33*2002
Інформаційно-комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету
ЛЯ Філіпова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 44-48, 2010
262010
Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів
ЛЯ Філіпова, ІВ Захарова
Вісник Харківської державної академії культури, 44-52, 2009
222009
Документально-електронні комунікації в умовах інформатизації освіти
ЛЯ Філіпова
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст …, 2009
202009
Питання змісту бібліотечних веб-сайтів в Інтернеті
А Філіпова
Бібліотечна планета, 12-15, 2001
202001
Информационная культура специалиста
ЛЯ Филиппова (Нагорная), ЕА Медведева
Науч. и техн. б-ки, 55-59, 1996
19*1996
Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія. Дис... д-ра пед. наук: 07.00.08
ЛЯ Філіпова
Х., 1999.—с, 436 л., 1999
181999
Інформаційне забезпечення наукових досліджень: тенденції розвитку (на прикладі медичної науки)/
Л Філіпова
Філіпова, Н. Артамонова—Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
172009
Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання
ЛЯ Філіпова, ОО В.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Наук.журнал, С.59-63., 2008
15*2008
Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз
ЛЯ Філіпова
Вісн. Кн. палати, 29-30, 2005
142005
Информационно-библиотечные ресурсы Интернет
ЛЯ Филиппова
Харьков: К-Центр, 1998
141998
Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інфор маційно документної сфери України
ЛЯ Філіпова
Вісн. Кн. палати, 29-31, 2003
132003
Автоматизированные библиографические базы данных: пользовательский поход: книга для работников электронных библиотек и информационных служб, имеющих гуманитарное образование
ЛЯ Филиппова
К.: Интеграл Кин, 1998
121998
К проблеме виртуальности справочно-библиографического аппарата библиотеки
ЛЯ Филиппова (Нагорная)
Науч. и техн. б-ки, 21-23, 1997
121997
Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів
Л Філіпова
Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2012
102012
Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект
ЛЯ Філіпова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: наук. журнал/ Нац …, 2018
9*2018
Информационный сервис Интернет (для пользовате лей): учеб. пособие [для вузов культуры]
ЛЯ Филиппова
Х.: ХГАК, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20