Підписатись
Мухін Володимир Миколайович
Мухін Володимир Миколайович
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Профессиональные болезни
ВН Мухин, ВВ Косарев, СА Бабанов, ВВ Фомин
М.: Гэотар-медиа, 2013
2002013
Кардиоренальные соотношения и риск сердечно-сосудистых заболеваний
ВН Мухин, ВС Моисеев
Вестник Российской академии медицинских наук, 50-56, 2003
1842003
Кардиология
ЮН Беленков, РГ Оганов, АС Галявич, АА Еременко, ПЯ Довгалевский, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа, 2007
1222007
Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков
АА Демчишин, ВН Мухин, РС Мозола
Киев: Здоров"я, 1989
951989
Фiзична реабiлiтацiя
ВМ Мухiн
К.: Олiмпiйська лiтература, 2005
792005
Основи фізичної реабілітації
А Магльований, Г Магльована, Г Мухін
Львів: Ліга-Прес, 6, 2006
492006
Баскетбол
АА Карякин, СВ Кузнецов, ЕА Колесникова, ЮП Костецкий
481989
Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: навч. посібник/гриф МОН
ДМ Воронін, ЄО Павлюк
Хмельницький: ХНУ 143, 2011
342011
Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. , 2-ге вид. доп.
ВМ Мухін, АВ Магльований, ГП Магльована
Львів, 2007
34*2007
Основи фізичної реабілітації : навч. посіб.
ВС Язловецький, ГЄ Верич, ВМ Мухін
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004
332004
Фізична реабілітація: підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту
ВМ Мухін
К.: Олімпійська література, 2000
272000
Фізична реабілітація:[підручник для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту]
ВМ Мухін
К.: Олімпійська література, 127-180, 2005
262005
Shift of physical activity index for individuals with lower limb amputations as influenced by the comprehensive program of physical rehabilitation
O Herasymenko, V Mukhin, M Pityn, L Kozibroda
Journal of physical education and sport 16, 707, 2016
242016
Плавание – здоровье детей
ВН Мухин, ЮИ Радыгин
Киев: Здоров"я, 1988
201988
Фізична реабілітація в травматології : монографія
ВМ Мухін
Львів: ЛДУФК, 2015
182015
Профілактор Євмінова як засіб корекції порушень постави у школярів : навч. посіб.
ВМ Мухін, ПД Плахтій, та ін.
Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006
152006
Фізична реабілітація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту
ВМ Мухін
К.: Олімп. л-ра, 2005
152005
Фізична реабілітація в хірургії : [навч. посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.]
ВП Мурза, ВМ Мухін
Київ: Наук. думка, 2008
14*2008
Валеологічні аспекти впливу рухової активності на організм людини
ВМ Мухін, ОІ Міхеєнко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
122001
Фiзична реабiлiтацiя: пiдручник
ВМ Мухiн
112009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20