Підписатись
Naumenko Maryna / Науменко Марина Сергіївна
Naumenko Maryna / Науменко Марина Сергіївна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти
СП Паламар, МС Науменко
Open Educational E-environment of modern university, 48-55, 2019
172019
Augmented reality in the literary education of primary school children: specifics, creation, application
LL Nezhyva, SP Palamar, HO Vaskivska, OV Kotenko, LA Nazarenko, ...
Proceedings of the Symposium on Advances in Educational Technology (AET 2020 …, 2021
132021
Storitelinh u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv: suchasni instrumenty [Storytelling in the professional training of future teachers: modern tools]
S Palamar, M Naumenko
Elektronne naukove fakhove vydannia «Vidkryte osvitnie E-seredovyshche …, 2019
122019
Health-saving competence of future primary school teachers: indicators of development
S Palamar, L Nezhyva, H Vaskivska, O Vaschenko, G Bondarenko, ...
III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 …, 2020
62020
Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини
МА Машовець, МС Науменко
Молодий вчений, 362-365, 2017
52017
Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
С Паламар, М Науменко
Освітологічний дискурс, 76-92, 2022
32022
Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм
С Паламар, М Науменко
Освітологічний дискурс, 105-120, 2020
32020
Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції
МА Машовець, МС Науменко
Молодий вчений 50 (10.2), 42-46, 2017
32017
Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти
МС Науменко
Дидактика: теорія і практика, 205-207, 2019
22019
Формування комунікативної компетентності в дітей шостого року життя у проєктній діяльності
Т Пономаренко, М Науменко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 59-66, 2023
2023
Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку
І Кондратець, М Науменко
Освітологічний дискурс, 47-56, 2022
2022
Універсальний дизайн закладів освіти україни: доступність інформаційного простору
СП Паламар, МС Науменко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 69-76, 2022
2022
Управління впровадженням універсального дизайну в закладах загальної середньої освіти
МС Науменко
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2021
2021
Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності
ЛМ Ільїч, МС Науменко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 53-58, 2021
2021
РПНД ОДФП. 04 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку
СГ Кондратюк, ІЄ Товкач, МС Науменко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Здоров’язбережувальні компетентності майбутніх учителів початкових класів: показники розвитку
SP Palamar, L Nezhyva, HO Vaskivska, O Vaschenko, G Bondarenko, ...
2020
РОЛЬ ЕЙДЕТИКИ У ВИВЧЕННІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
МС Науменко, ВС Бабич
НАПРЯМ 5. ПЕДАГОГІЧНА ТА КОРЕКЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ, 119, 2019
2019
Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї
МА Машовець, МС Науменко
Молодий вчений, 80-84, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18