Safonova Liudmyla, Людмила Дмитрівна Сафонова (ORCID iD 0000-0001-8760-8307)
Safonova Liudmyla, Людмила Дмитрівна Сафонова (ORCID iD 0000-0001-8760-8307)
доцент кафедри фінансів, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0934542
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
224*2004
Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ЛД Сафонова
К.: КНЕУ, 2001
58*2001
Інновації у фінансовій сфері: монографія/ВМ Опарін, ТВ Паєнтко, ВМ Федосов, ОМ Сущенко, НВ Савчук; ред.: ВМ Опарін
ВМ Опарін, ЛД Сафонова, та ін.
К.: КНЕУ 444, 2013
22*2013
Теоретичні засади управління видатками бюджету
ЛД Сафонова, ТС Нєвєшкіна
Фінанси України, 100-110, 2011
122011
Сутність і складові бюджетного менеджменту
ВМ Опарін, ЛД Сафонова
Фінанси України, 60-66, 1998
111998
Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Федосова; Рекомендовано МОН
V Fedosov, S Kondratiuk, L Safonova, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, ...
KNEU. К.: КНЕУ, 2005. — 420 с., 2005
10*2005
Ризики бюджетного фінансування в Україні: чинники та шляхи мінімізації
ЛД Сафонова, НІ Степанюк
Світ фінансів, 82-90, 2017
92017
Казначейська система виконання бюджету
ЛД Сафонова
посіб./ЛД Сафонова, НІ Алексєєва.–К.: КНЕУ, 2014
32014
Byudzhetnyy menedzhment: treninhkurs [Budget Management: Training Course]
LD Safonova, AE Buryachenko, EO Malik, TI Efimenko
Kyiv: DNNU «Akad. fin. upravlinnya»[in Ukrainian], 2012
32012
Реформування системи обліку виконання бюджету
ЛД Сафонова
Фінанси України, 35-39, 1998
31998
Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками
ЛД Сафонова, НІ Степанюк
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2017
22017
Бюджетна система
СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ТВ Жибер, ТВ Жибер, ГБ Коломієць, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Byudzhet menedzhment [Budget Management: tutorial]
LD Safonova
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2009
12009
Формат iнформування громадськості в контексті бюджетного фінансування
НІ Степанюк, НИ Степанюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Механізм бюджетного фінансування та актуальна проблематика його функціонування в Україні
ЛД Сафонова, ЛД Сафонова, НІ Степанюк
Центральноукраїнський національний технічний університет, 2018
2018
Теоретические основы формирования бюджетных расходов
Л САФОНОВА, Н СТЕПАНЮК
2017
Інновації у бюджетній сфері та їх застосування при вивченні дисципліни «Бюджетний менеджмент» на магістерській програмі «Державний фінансовий менеджмент»
ЛД Сафонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Виробнича практика в фінансових органах як запорука підготовки якісної дипломної роботи на магістерській програмі «Державний фінансовий менеджмент»
ЛД Сафонова
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
2012
Місце і роль тренінгових технологій при підготовці магістрів програми «Державний фінансовий менеджмент»
ЛД Сафонова, ЛД Сафонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
2009
Досвід організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами магістерського рівня при вивченні дисципліни «Бюджетний менеджмент»
ЛД Сафонова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20