Зуб Лілія Олексіївна
Зуб Лілія Олексіївна
професор кафедри внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльна характеристика показників трансформуючого фактору росту β1 у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від виду патології нирок
ВТ Найда
Клінічна та експериментальна патологія, 36, 2011
72011
Характеристика деяких прозапальних та протизапальних цитокінів у хворих з різними клінічними варіантами хронічного гломерулонефриту
ЛО Зуб
Український журнал нефрології та діалізу, 13, 2007
32007
Патогенетичне обґрунтування протизапального та імунокоригувального ефекту ста тинів у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом
ЛО Зуб, ВЄ Дріянська
Буковин. мед. вісн 11 (2), 45-47, 2007
12007
Порівняльна характеристика впливу протизапальної терапії на рівень ростових факторів у крові та сечі хворих на ревматоїдний артрит
ЛО Зуб, СВ Роборчук
Український журнал нефрології та діалізу, 28-34, 2018
2018
Доплерографічна характеристика порушень ниркового кровообігу у хворих на хронічний гломерулонефрит з наявністю артеріальної гіпертензії
ЛО Зуб, СД Новиченко
Український журнал нефрології та діалізу, 20-20, 2017
2017
Віддалені результати протизапальної комплексної диференційованої терапії у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок
СВ Роборчук, ЛО Зуб
Український журнал нефрології та діалізу, 28-29, 2017
2017
Характеристика змін морфофункціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням нирок
ВТ Кулачек, ЛО Зуб, ЯВ Кулачек, ЛГ Доцюк
Український журнал нефрології та діалізу, 22-23, 2017
2017
Доплерографічна характеристика порушень ниркового кровообігу у хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ стадії з артеріальною гіпертензією
ЛО Зуб, СД Новиченко, ОІ Новиченко
Український журнал нефрології та діалізу, 66-70, 2016
2016
ЛО ЗУБ, СД НОВИЧЕНКО, ОІ НОВИЧЕНКО ДОПЛЕРОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ НИРКОВОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК І-ІІ СТАДІЇ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ LO …
ЛО Зуб, СД Новиченко, ОІ Новиченко
2016
Характеристика застосування кольорової дуплексної доплерографії в динаміці лікування хворих на хронічну хворобу нирок I-II стадії з наявністю артеріальної гіпертензії
ЛО Зуб, СД Новиченко
Клінічна та експериментальна патологія, 42-47, 2016
2016
Характеристика показників морфо-функціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок під впливом ацеклофенаку та мелоксикаму
ЛО Зуб, СВ Роборчук
Клінічна та експериментальна патологія, 48-53, 2016
2016
Гендерна та вікова характеристика ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію з наявністю артеріальної гіпертензії
LO Zub, SD Novychenko
Клінічна та експериментальна патологія 15 (2), 2016
2016
Характеристика ліпідного дисбалансу крові у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок
ЛО Зуб, СВ Роборчук, МС Березова
Буковинський медичний вісник 20 (2 (78)), 31-34, 2016
2016
ТАРАС ДЕНИСОВИЧ НИКУЛА
ТМ Бойчук, ЛО Зуб
Буковинський медичний вісник 20 (1 (77)), 2016
2016
ЛО ЗУБ, СВ РОБОРЧУК, ЛГ ДОЦЮК
ЛО Зуб, СВ Роборчук, ЛГ Доцюк
2015
Вплив ацеклофенаку на рівень про-та протизапальних цитокінів у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок
ЛО Зуб, СВ Роборчук, ЛГ Доцюк
Український журнал нефрології та діалізу, 17-21, 2015
2015
Критерії прогнозування маніфестації пієлонефриту на тлі ревматоїдного артриту
ВТ Кулачек, ЛО Зуб, ОВ Кокощук, ІГ Кушнір
Український журнал нефрології та діалізу, 41-42, 2015
2015
Показники ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію із серцевою недостатністю
ІМ Попадюк, ЛО Зуб
Український журнал нефрології та діалізу, 45-45, 2015
2015
Особливості медикаментозного впливу патогенетичної та базисної терапії ревматоїдного артриту на стан нирок (огляд літератури)
ЛО Зуб, СВ Роборчук
Буковинський медичний вісник, 231-236, 2015
2015
Патогенетичні аспекти прогресування хронічної хвороби нирок ІІ–ІІІ стадій залежно від рівня інтерлейкіну-8 у крові хворих на тлі ерозивно-виразкового ураження шлунка та …
ВВ Вівсянник, ЛО Зуб, СВ Скоропляс, ЛО Гавриш
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 224-224, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20