Картунов Олексій Васильович ; Картунов Алексей Васильевич ; Kartunov Alex
Картунов Олексій Васильович ; Картунов Алексей Васильевич ; Kartunov Alex
Verified email at krok.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вступ до етнополітології
ОВ Картунов
К.: ІЕУ-таГП, 1999
1271999
Вступ до етнополітології
ОВ Картунов
К.: ІЕУ-таГП, 1999
1241999
Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: монографія
ОВ Картунов, ОО Маруховський
К.: Університет економіки та права КРОК, 2012
312012
Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навчальний посібник
ОВ Картунов
К.: Університет економіки та права КРОК, 32, 2007
18*2007
Жодний тип суспільства не має імунітету від етнічних домагань
О Картунов, ВГ Кремень, ОО Маруховська
Віче, 1998
181998
Концепції прав людини та етнонаціональних меншин: від конфлікту до компромісу
О Картунов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
162005
Західні теорії нації: плюралізм думок, дефініція понять
О Картунов
Віче, 1996
161996
І спокій тільки сниться!
О Картунов, О Маруховська
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
152003
Західні етнонаціональні та етнополітичні концепції: теоретико-методологічний аналіз
ОВ Картунов
Автореферат на здобуття наукового ступеня д. політ. наук/НАН України…, 1996
151996
Західні теорії економічної та політичної інтеграції: спроби стислого аналізу
О Картунов, С Лаптєв
Зовнішня торгівля, 140-143, 1999
121999
Політизація етнічності: характер, умови, результати
О Картунов
Наукові записки: збірник.–Випуск 6, 12-20, 1999
111999
Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література/НАН України; Інститут держави і права ім. ВМ Корецького
ЮІ Римаренко, ІФ Курас, ЮС Шемшученко, ОВ Картунов, ЛЄ Шкляр
К.: Довіра, 1999
91999
Vstup do etnopoiItologIii: Naukovo-navchalniy posibnik
OV Kartunov
Kyiv: Universitet ekonomiki i prava KРОК, 1999
91999
Нація//Мала енциклопедія етнодержавознавства
Ф Горовський, О Картунов, Ю Римаренко
К.: Довіра: Ґенеза, 122, 1996
91996
Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин?
О Картунов
Політичний менеджмент, 78-90, 2004
82004
Етнополітологія як наука і навчальна дисципліна
О Картунов, О Маруховська
Політологічні читання, 72-114, 1994
81994
Головні віхи становлення зарубіжної етнополітичної думки
О Картунов, О Маруховська
Політологічні читання, 25-33, 1994
81994
Вступ до етнополiтологiї: науково-навчальний посiбник
ОВ Картунов
61999
Проблеми політико-правової протидії тероризмові
ОВ Картунов, ОО Маруховський
Правова держава, 472-484, 2003
52003
Зародження і становлення нової підгалузі права
О Картунов
Право України, 107-112, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20