Картунов Олексій Васильович ; Картунов Алексей Васильевич ; Kartunov Alex
Картунов Олексій Васильович ; Картунов Алексей Васильевич ; Kartunov Alex
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Вступ до етнополітології
ОВ Картунов
науково-навч. посіб./О. Картунов, 1999
1141999
Вступ до етнополітології
ОВ Картунов
науково-навч. посіб./О. Картунов, 1999
1111999
Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: монографія
ОВ Картунов, ОО Маруховський
К.: Університет економіки та права «Крок, 2012
282012
Жодний тип суспільства не має імунітету від етнічних домагань
О Картунов, ВГ Кремень, ОО Маруховська
Віче, 1998
161998
Концепції прав людини та етнонаціональних меншин: від конфлікту до компромісу
О Картунов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
152005
Західні теорії нації: плюралізм думок, дефініція понять
О Картунов
Віче.—1996.—Nо 6, 1996
151996
Західні етнонаціональні та етнополітичні концепції: теоретико-методологічний аналіз
ОВ Картунов
Автореферат на здобуття наукового ступеня д. політ. наук/НАН України …, 1996
141996
І спокій тільки сниться!
О Картунов, О Маруховська
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
132003
Західні теорії етнічності, нації та націоналізму:[навч. посібник]
ОВ Картунов
О. Картунов.− К.: Ун-т економіки та права «Крок, 2007
122007
Західні теорії економічної та політичної інтеграції: спроби стислого аналізу
О Картунов, С Лаптєв
Зовнішня торгівля, 140-143, 1999
111999
Політизація етнічності: характер, умови, результати
О Картунов
Наукові записки: збірник.–Випуск 6, 12-20, 1999
101999
Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література/За ред
ЮІ Римаренко, ІФ Курас, ЮС Шемшученко, ОВ Картунов, ЛЄ Шкляр
К.: Довіра, 1999
91999
Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин?
О Картунов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
72004
Вступ до етнополiтологiї: науково-навчальний посiбник
ОВ Картунов
71999
Головні віхи становлення зарубіжної етнополітичної думки
О Картунов, О Маруховська
Політологічні читання, 25-33, 1994
71994
Етнополітологія як наука і навчальна дисципліна
О Картунов, О Маруховська
Політологічні читання, 72-114, 1994
61994
Проблеми політико-правової протидії тероризмові
ОВ Картунов, ОО Маруховський
Правова держава, 472-484, 2003
52003
Зародження і становлення нової підгалузі права
О Картунов
Право України, 107-112, 2000
52000
Western theories of ethnicity, nations and nationalism
O Kartunov
Kiev, 2007
42007
Zhodnyi typ suspilstva ne maie imunitetu vid etnichnykh domahan (No type of society is immune from ethnic harassment)
O Kartunov
Viche, 1998
41998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20