Картунов Олексій Васильович ; Картунов Алексей Васильевич ; Kartunov Alex
Картунов Олексій Васильович ; Картунов Алексей Васильевич ; Kartunov Alex
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Вступ до етнополітології
ОВ Картунов
К.: ІЕУ-таГП, 1999
1251999
Вступ до етнополітології
ОВ Картунов
К.: ІЕУ-таГП, 1999
1221999
Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: монографія
ОВ Картунов, ОО Маруховський
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2012
302012
Жодний тип суспільства не має імунітету від етнічних домагань
О Картунов, ВГ Кремень, ОО Маруховська
Віче, 1998
171998
Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навчальний посібник
ОВ Картунов
К.: Університет економіки та права «КРОК, 32, 2007
16*2007
Концепції прав людини та етнонаціональних меншин: від конфлікту до компромісу
О Картунов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
162005
Західні теорії нації: плюралізм думок, дефініція понять
О Картунов
Віче, 1996
151996
І спокій тільки сниться!
О Картунов, О Маруховська
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
142003
Західні етнонаціональні та етнополітичні концепції: теоретико-методологічний аналіз
ОВ Картунов
Автореферат на здобуття наукового ступеня д. політ. наук/НАН України …, 1996
141996
Західні теорії економічної та політичної інтеграції: спроби стислого аналізу
О Картунов, С Лаптєв
Зовнішня торгівля, 140-143, 1999
121999
Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література/НАН України; Інститут держави і права ім. ВМ Корецького
ЮІ Римаренко, ІФ Курас, ЮС Шемшученко, ОВ Картунов, ЛЄ Шкляр
К.: Довіра, 1999
101999
Політизація етнічності: характер, умови, результати
О Картунов
Наукові записки: збірник.–Випуск 6, 12-20, 1999
101999
Нація//Мала енциклопедія етнодержавознавства
Ф Горовський, О Картунов, Ю Римаренко
К.: Довіра: Ґенеза, 122, 1996
101996
Vstup do etnopoiItologIii: Naukovo-navchalniy posibnik
OV Kartunov
Kyiv: Universitet ekonomiki i prava «KРОК, 1999
91999
Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин?
О Картунов
Політичний менеджмент, 78-90, 2004
82004
Етнополітологія як наука і навчальна дисципліна
О Картунов, О Маруховська
Політологічні читання, 72-114, 1994
71994
Вступ до етнополiтологiї: науково-навчальний посiбник
ОВ Картунов
61999
Проблеми політико-правової протидії тероризмові
ОВ Картунов, ОО Маруховський
Правова держава, 472-484, 2003
52003
Зародження і становлення нової підгалузі права
О Картунов
Право України, 107-112, 2000
52000
Zhodnyi typ suspilstva ne maie imunitetu vid etnichnykh domahan (No type of society is immune from ethnic harassment)
O Kartunov
Viche, 1998
51998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20