Головач Наталія Василівна, Holovach (Golovach) Nataliia Vasylivna
Головач Наталія Василівна, Holovach (Golovach) Nataliia Vasylivna
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Підтверджена електронна адреса в maup.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні аспекти визначення професійної спрямованості студентів напряму «Менеджмент»
Н Головач
Наукові праці МАУП, 57-61, 2010
52010
Профкомпетентність фахівців у сфері управління персоналом (вимоги сучасного ринку праці)
ГН Василівна
Персонал : науково-популярний журнал, 30-33., 2011
2*2011
Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності Управління персоналом та економіка праці
Н Чернуха, Н Головач
Освітологія, 56-62, 2016
12016
Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст (колективна монографія)
ЗЛЛО Братусь Г.А., Головач Н.В., Дмитренко Г.А., Дорошенко Л.С.
За заг. ред. Г. А. Дмитренка. К.: ДКС-Центр 1, 512, 2020
2020
Digitalization of the Education System: Formation of Personality According to Parameters
ISB Nataliia Vasylivna Holovach, Gennady Anatoliyovich Dmitrenko
Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 849-860, 2020
2020
Інноваційна змістова складова модернізації освіти в Україні
НВ Головач, ГА Дмитренко
Науковий вісник: державне управління, 81-89, 2020
2020
Ідеологічні та управлінські можливості підвищення якості державного управління в сучасній Україні
ГНВ Дмитренко Г.А.
Проблеми модернізації України : зб. матер. V міжнар. наук.-практич. конф …, 2020
2020
Напрями підвищення обґрунтованості соціально-трудових нормативів як інструмент реалізації концепції гідної праці
ГНВ Згалат-Лозинська Л.О.
Причорноморські економічні студії: економічний науково-практичний журнал, С …, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ ЗДАТНИХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
Г Дмитренко, Е Помиткін, Н Головач
Молодь і ринок, 2020
2020
An innovation-driven model for management personnel development at enterprises
LZL Nataliia Holovach, Ivan Bakhov
Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 1 (Vol. 11, 12 …, 2020
2020
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА
ГНВ Дмитренко Г.А.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 43 …, 2019
2019
The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development
LZL Vadim BAIEV, Ivan BAKHOV, Nataliia HOLOVACH
Journal of Environmental Management and Tourism 10 (Issue 6(38) Fall 2019 …, 2019
2019
Демократизація державності в контексті орієнтації владних структур на підвищення якості життя громадян
НВ Головач, ГА Дмитренко
Проблеми модернізації України : зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф …, 2019
2019
Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: монографія
НВ Головач, ГА Дмитренко
К. :ДКС-центр, 2019. – 350 с. 1, 350 с., 2019
2019
Організація профорієнтаційних послуг у недержавних закладах вищої освіти
ГН В.
Матеріали Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми модернізації недержавного …, 2019
2019
Питання модернізації недержавної освіти в Україні: змістовний компонент
ГНВ Дмитренко Г. А.
Матеріали Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми модернізації недержавного …, 2019
2019
Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти
ГН В.
зб. матер. міжнар. наук. конф. [ «Сучасні аспекти модернізації освіти в …, 2018
2018
Модернізація організаційного механізму управління районами Києва
ГН В.
зб. матер. звітної наук.-практич. конф. [«Теоретико-методологічні засади та …, 2018
2018
Професійна освіта як ключовий фактор розвитку трудового потенціалу України
ГН В.
зб. матер. IV всеукр. наук.-практич. конф. [«Проблеми і перспективи …, 2018
2018
METHOD OF ASSESSING OF THE MANAGERIAL STAFF DEVELOPMENT AT DOMESTIC ENTERPRISES
LO Zgalat-Lozynska, NV Golovach
INNOVATIVE ECONOMY, 69-73, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20