Наталя Плахотнюк
Наталя Плахотнюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, ННІ іноземної філології, кафедра іноземних
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності
НП Плахотнюк
Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету …, 2010
152010
Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності
НП Плахотнюк
Вісник ЖДУ, С. 141–145., 2009
112009
Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг
З Рябова
Теорія та методика управління освітою, 2012
92012
Структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності як цілісної системи
НП Плахотнюк
Вісник ЖДУ, С. 78–82., 2008
92008
Организационно-педагогические условия использования учебно-игрового проектирования в подготовке будущих учителей к инновационной деятельности
НП Плахотнюк
Вектор науки ТГУ: серия Педагогика и психология, 320 с, 2013
42013
Концептуальна модель навчально-ігрового проектування
НП Плахотнюк
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2009
32009
Ефективність технології підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування
НП Плахотнюк
Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наук. праць Уманського …, 2011
22011
Класифікація навчально-ігрових проектів у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності
НП Плахотнюк
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, С. 154-161., 2010
22010
Сутність, зміст та структура готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності
НП Плахотнюк
Донецький національний технічний університет, 2009
22009
Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з іноземної мови
НП Плахотнюк
Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наук. праць Уманського …, 2014
12014
Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування
НП Плахотнюк
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2013
12013
Методи та форми навчально-ігрового проектування у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності
НП Плахотнюк
Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія …, 2010
12010
Роль Інтернет мережі у розвитку іншомовної професійної комунікації майбутніх журналістів
НП Плахотнюк
Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки …, 2019
2019
Розвиток іншомовної комунікативної культури майбутніх журналістів засобами інтернет ресурсу
НП Плахотнюк
Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії …, 2019
2019
Шляхи інтенсифікації іншомовної професійної підготовки студентів немовних факультетів
НП Плахотнюк
«Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і …, 2019
2019
Розвиток іншомовного професійно орієнтованого спілкування засобами навчально-ігрового проектування
НП Плахотнюк
Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й …, 2018
2018
Навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів немовних факультетів
НП Плахотнюк
Всеукраїнський практичний журнал «Директор школи, ліцею-гімназії …, 2018
2018
Навчання професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні
НП Плахотнюк
«Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник …, 2018
2018
Роль автентичних текстів у процесі формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів
НП Плахотнюк
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі …, 2017
2017
Використання автентичних текстів у процесі формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів
НП Плахотнюк
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20