Follow
Богдан Стецюк
Богдан Стецюк
Льотна академія Національного авіаційного університету (Flight Academy National Aviation University)
Verified email at sfa.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Юридична лексика кримінально-процесуального права Гетьманщини
БР Стецюк
БР Стецюк.–Запоріжжя, 1999, 1999
181999
Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина ХІV–друга половина ХVІ століть)
БР Стецюк
Право і безпека, 74-78, 2012
92012
Кримінальний процес у правовій системі Гетьманщини
БР Стецюк
Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2008, 2008
72008
Функціонування судового процесу в Київській Русі
Б Стецюк
Видавництво Львівської політехніки, 2015
62015
Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей
ІО Гайдай-Бандурка
Право і Безпека, 6-10, 2014
52014
Процесуальне право в Україні: тисяча років історії (Х ст.–20-ті рр. ХХ ст.): монографія
БР Стецюк
Харків: Диса плюс, 2013
52013
Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі
БР Стецюк
Форум права, 665-669, 2012
52012
Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр.
БР Стецюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 163-170, 2012
42012
Джазова фортепіанна імпровізація як полістилістичний феномен (на прикладі творчості Ч. Коріа)
БО Стецюк
дис.… канд. мистецтвозн.: 17.00. 03, 2019
32019
Особливості регламентації цивільного судочинства за ЦПК УСРР 1924 року
БР Стецюк
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2017
32017
Розробка теорії юридичного процесу вченими-правниками у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.
БР Стецюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 65-72, 2013
32013
Основні стадії кримінального процесу УСРР на початку 1920-х рр.
БР Стецюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 37-43, 2013
32013
Логічна послідовність як необхідна ознака тексту нормативного акта
ВГ Рогожа
Університетські наукові записки, 16-19, 2009
32009
Судебные реформы П. Полуботка и Д. Апостола
БР Стецюк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2015
22015
Становление и развитие процессуального права на Украине в юридической и исторической литературе ХVІІІ-XIX вв.
Б Стецюк
Legea şi Viaţa 264 (12/3), 189-193, 2013
22013
Аналіз основних досліджень процесуального права Гетьманщини вітчизняними істориками права
БР Стецюк
Південноукраїнський правничий часопис, (XIX-і роки XX ст.) 213-216, 2015
12015
Кримінальний процес в австрійській та російській імперіях у першій половині ХІХ ст.: порівняльний аналіз
БР Стецюк
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 548-553, 2013
12013
Принципи та стадії адміністративного процесу згідно з Адміністративним кодексом УСРР 1927 р.
БР Стецюк
Право і Безпека, 24-28, 2013
12013
Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту інформування учасників кримінального провадження до судової реформи 1864 року: окремі аспекти
ОВ Іващенко
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2012
12012
Судовий розгляд як стадія кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 років
БР Стецюк
Право і безпека, 38-43, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20