КАФЕДРА ФІНАНСІВ КНЕУ. Ukrainian scientific-educational school of public finances.
КАФЕДРА ФІНАНСІВ КНЕУ. Ukrainian scientific-educational school of public finances.
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
1055*2002
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ВМ Федосов, ЯБ Базилюк, ...
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1040*2004
Sulla teoria del bilancio del consumatore
E Slutsky
Giornale degli economisti e rivista di statistica, 1-26, 1915
727*1915
Фінанси: підручник
ОР Романенко
К.: Центр навчальної літератури 312, 2004
514*2004
Економічна енциклопедія
БД Гаврилишин, СВ Мочерний, ОД Василик, ВМ Опарін, та ін.
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
510*2000
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
В Федосов, В Опарін, С Льовочкін
К.: КНЕУ, 2002
442*2002
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
433*2000
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
431*2001
Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія
ВМ Опарін
К.: КНЕУ 240, 2005
425*2005
Податкова система держави: теорія і практика становлення
АМ Соколовська
К.: Знання-прес 454, 2, 2004
3932004
Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової наукu: Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В.М. Федосова
Ш Бланкарт, CB Blankart, ...
К.: Либідь, 654 с., 2000
392*2000
Основы экономии страхования / Воблый КГ, проф. Киев. ун-та и Коммерч. ин-та
КГ Воблый
Киев, 1915
364*1915
Менеджмент внешнеэкономической деятельности/АА Кириленко
АА Кириченко, ОН Мозговой, и др.
К: Основи, 1998
310*1998
Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник
ВМ Суторміна
К.: КНЕУ 566, 3, 2004
3042004
Українська Радянська Енциклопедія
УРЕ Головна ред., СЯ Огородник, ВМ Суторміна, ВМ Федосов, та ін.
К.: Головна ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1963
285*1963
Фінанси. Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка ; За наук. ред. Федосова В.М.
Е Нікбахт, А Гроппеллі
К.: Основи 436, 1993
267*1993
Бюджетна система України: навчальний посібник
СІ Юрій, АІ Крисоватий, та ін.
К.: НІОС, 2000
258*2000
Фінанси: підручник
СІ Юрій, ВМ Федосов
К.: Знання 611, 2008
253*2008
Управління дебіторською заборгованістю підприємств
МД Білик
Фінанси України, 24-36, 2003
231*2003
Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні
АІ Крисоватий
Тернопіль, Карт-бланш, 2005
220*2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20