КАФЕДРА ФІНАНСІВ КНЕУ. Ukrainian scientific-educational school of public finances.
КАФЕДРА ФІНАНСІВ КНЕУ. Ukrainian scientific-educational school of public finances.
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
1173*2002
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ВМ Федосов, ЯБ Базилюк, ...
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1129*2004
Sulla teoria del bilancio del consumatore
E Slutsky
Giornale degli economisti e rivista di statistica, 1-26, 1915
758*1915
Економічна енциклопедія
БД Гаврилишин, СВ Мочерний, ОД Василик, ВМ Опарін, та ін.
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
687*2000
Фінанси : підручник
ОР Романенко
К.: Центр навчальної літератури 312, 2004
564*2004
Податкова система держави: теорія і практика становлення
АМ Соколовська
К.: Знання-прес 454, 2, 2004
5382004
Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія
ВМ Опарін
К.: КНЕУ 240, 2005
526*2005
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, ВМ Опарин, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
453*2002
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
449*2001
Основы экономии страхования / Воблый КГ, проф. Киев. ун-та и Коммерч. ин-та
КГ Воблый
Киев, 1915
447*1915
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
441*2000
Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової наукu: Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В.М. Федосова
Ш Бланкарт, CB Blankart, ...
К.: Либідь, 654 с., 2000
434*2000
Фінанси: підручник
СІ Юрій, ВМ Федосов
К.: Знання 611, 2008
346*2008
Менеджмент внешнеэкономической деятельности/АА Кириленко
АА Кириченко, ОН Мозговой, и др.
К: Основи, 1998
345*1998
Фінанси зарубіжних корпорацій
ВМ Суторміна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
3412004
Фінанси. Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка ; За наук. ред. Федосова В.М.
Е Нікбахт, А Гроппеллі
К.: Основи 436, 1993
310*1993
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геець, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ІМ Бобух, ВГ Бурлака, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2011
294*2011
Бюджетна система України: навчальний посібник
СІ Юрій, АІ Крисоватий, та ін.
К.: НІОС, 2000
289*2000
Банківська енциклопедія. Фінанси, фінансова система та ін. статті
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
255*2011
Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні:[монографія]
АІ Крисоватий
Тернопіль: Карт-бланш, 2005
255*2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20