Марія Бенедисюк (Харченко)
Марія Бенедисюк (Харченко)
Житомирський державний університет імені Івана франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
СИСТЕМА ЗАВДАНЬ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ММ БЕНЕДИСЮК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МП ДРАГОМАНОВА, 2018
22018
Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики: їх роль, завдання і форми
ММ Бенедисюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
Задачі з фізичним змістом на уроках математики як можливість інтеграції шкільних курсів математики і фізики
ММ Бенедисюк
Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін: монографія/за …, 2018
12018
Збірник завдань з фізики міжпредметного змісту для учнів основної школи
ММ Бенедисюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018
12018
Аналіз результатів педагогічного експерименту щодо формування міжпредметної компетентності на уроках фізики учнів основної школи
ММ Бенедисюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Задачний підхід у фізиці як метод формування ключових компетентностей в учнів основної школи
ММ Бенедисюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:" Педагогіка. Соціальна …, 2017
12017
Створення і використання системи міжпредметних зв’язків у навчанні фізики
ММ Харченко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
12013
Использование межпредметных связей для создания системи заданий по физике
МН Харченко
Socialinis ugdymas 36 (4), 2013
12013
Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі
ЗП Поліщук, МВ Федьович, ММ Бенедисюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
12007
Міжпредметні зв’язки фізики і математики в процесі навчання у школі
ММ Харченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 0
1
Створення системи завдань для формування поняття скалярної величини у процесі вивчення фізики й математики
ММ Бенедисюк
Фізика та астрономія в рідній школі, 2019
2019
Міжпредметні зв’язки як засіб формування наукового світогляду школярів
ММ Бенедисюк
Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у …, 2018
2018
Побудова системи завдань з фізики на основі міжпредметних зв’язків
ММ Бенедисюк
International scientific and practical conference «Pedagogy in EU countries …, 2018
2018
Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання фізики учнів основної школи
ММ Бенедисюк
Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній …, 2018
2018
Компетентність з фізики в учнів основної школи та її структурні складові
ММ Бенедисюк
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 2018
2018
Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті:[матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький …
МІ Садовий, МТ Мартинюк, РЯ Ріжняк, МВ Головко, ОВ Абрамова, ...
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2018
2018
Формування компетентності з фізики учнів основної школи у процесі реалізації міжпредметних зв’язків природничих наук
ММ Бенедисюк
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2017
2017
До проблеми формування предметної компетентності з фізики учнів основної школи
ММ Бенедисюк
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у …, 2017
2017
Створення і використання системи міжпредметних зв’язків у навчанні фізики
ММ Бенедисюк
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 2013
2013
Использование межпредметных связей для создания системы заданий по физике
ММ Бенедисюк
Socialinis ugdymas Social Education, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20