Катерина Бояринова Boiarynova Boyarinova Boyarynova
Катерина Бояринова Boiarynova Boyarinova Boyarynova
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polуtechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Облік і аудит
ЛГ Смоляр, ГБ ТІТАРЕНКО, ТА ПЕРЕЙМИВОВК, СЛВ ІСАЄВА AA, ...
К.: Ліра, 2013
202013
Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління
КО Бояринова
Проблеми економіки, 230-235, 2014
172014
Інноваційне середовище на базі університету дослідницького типу
ВА Барбаш, КО Бояринова
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (6), 2008
142008
Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства
KO Boyarynova, TV Voytun
Економічний аналіз 14 (2), 111-116, 2013
102013
The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes
О Gavrysh, К Boiarynova
Economic annals-XXI, 65-70, 2017
72017
Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості
КО Бояринова
Актуальні проблеми економіки, 352-360, 2016
72016
Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем
КО Бояринова, КО Копішинська
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2014
72014
Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи
АК Костюк, КО Бояринова
Актуальні проблеми економіки та управління 5, 2011
72011
Інноваційний попит як фактор забезпечення конкурентних переваг
КО Бояринова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ун-ту.–Чернівці: АТН …, 2004
72004
Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем
ОА Гавриш, КО Бояринова
НТУУ" КПІ", 2015
62015
Інноваційний процес: наукові підходи та проблеми реалізації
ІЮ Мельник, КО Бояринова
Актуальні пробеми економіки та управління, 2012
62012
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
К Бояринова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 32-38, 2009
62009
Інноваційність функціонування підприємства в теоріях організації
КО Бояринова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
52013
Венчурне фінансування малих інноваційних підприємств
КО Бояринова, ІВ Степанюк
Ефективна економіка, 2012
42012
Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва
КО Бояринова
Рукопис. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук за спеціальністю 8, 0
4
Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс]
КО Бояринова, КО Данильченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE/2010_2 …, 0
4
Адаптивність виробничо-економічної системи підприємства до інноваційних змін
АМ Бекмурзіна, КО Бояринова
Актуальні проблеми економіки та управління, 2016
32016
Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства
КО Бояринова
Технологический аудит и резервы производства, 76-80, 2016
32016
Розвиток п'ятого технологічного укладу на підприємствах машинобудування як проміжний стан запровадження випереджального розвитку
КО Бояринова
Економічний простір, 90-100, 2014
32014
Стан та перспективи розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва
КО Бояринова
Проблеми науки, 45-49, 2004
32004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20