Катерина Бояринова Boiarynova Boyarinova Boyarynova
Катерина Бояринова Boiarynova Boyarinova Boyarynova
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polуtechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Облік і аудит
ЛГ Смоляр, ГБ ТІТАРЕНКО, ТА ПЕРЕЙМИВОВК, СЛВ ІСАЄВА AA, ...
К.: Ліра, 2013
182013
Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління
КО Бояринова
Проблеми економіки, 230-235, 2014
152014
Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства
НВ Прилепа
Хмельницький національний університет, 2013
152013
Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб.
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович
Харків: НТУ «ХПІ, 2011
13*2011
Інноваційне середовище на базі університету дослідницького типу
ВА Барбаш, КО Бояринова
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (6), 2008
132008
Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства
KO Boyarynova, TV Voytun
Економічний аналіз 14 (2), 111-116, 2013
92013
Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості
КО Бояринова
Актуальні проблеми економіки, 352-360, 2016
72016
Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем
КО Бояринова, КО Копішинська
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2014
72014
Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи
АК Костюк
Актуальні проблеми економіки та управління 5, 2011
72011
Інноваційний попит як фактор забезпечення конкурентних переваг
КО Бояринова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ун-ту.–Чернівці: АТН …, 2004
72004
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
К Бояринова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 32-38, 2009
62009
Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем
ОА Гавриш, КО Бояринова
НТУУ" КПІ", 2015
52015
Інноваційність функціонування підприємства в теоріях організації
КО Бояринова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
52013
Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва
КО Бояринова
Рукопис. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук за спеціальністю 8, 0
5
Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс]
КО Бояринова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE/2010_2 …, 0
5
Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства
КО Бояринова
Технологический аудит и резервы производства, 76-80, 2016
32016
Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОО Ляшенко
Інноваційна економіка, 47-50, 2013
32013
Стан та перспективи розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва
КО Бояринова
Проблеми науки, 45-49, 2004
32004
Концептуальний підхід до формалізації економічно функціонального промислового підприємства в інноваційно орієнтованому розвитку
КО Бояринова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
22016
Зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування
КО Бояринова
Економіка і організація управління, 30-37, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20