Катерина Бояринова Boiarynova Boyarinova Boyarynova К. О. Бояринова
Катерина Бояринова Boiarynova Boyarinova Boyarynova К. О. Бояринова
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polуtechnic Institute»
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік і аудит
ЛГ Смоляр, ГБ ТІТАРЕНКО, ТА ПЕРЕЙМИВОВК, СЛВ ІСАЄВА AA, ...
К.: Ліра, 2013
212013
Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління
КО Бояринова
Проблеми економіки, 230-235, 2014
172014
Інноваційне середовище на базі університету дослідницького типу
ВА Барбаш, КО Бояринова
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (6), 2008
142008
Розроблення стартап-проекту
ОА Гавриш, СО Солнцев, ВВ Дергачова, ОВ Зозульов, НВ Юдіна, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
112016
Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства
KO Boyarynova, TV Voytun
Економічний аналіз 14 (2), 111-116, 2013
112013
Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи
АК Костюк, КО Бояринова
Актуальні проблеми економіки та управління 5, 2011
102011
The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes
О Gavrysh, К Boiarynova
Economic annals-XXI, 65-70, 2017
82017
Інноваційний процес: наукові підходи та проблеми реалізації
ІЮ Мельник, КО Бояринова
Актуальні пробеми економіки та управління, 2012
82012
Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості
КО Бояринова
Актуальні проблеми економіки, 352-360, 2016
72016
Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем
КО Бояринова, КО Копішинська
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2014
72014
Інноваційний попит як фактор забезпечення конкурентних переваг
КО Бояринова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ун-ту.–Чернівці: АТН …, 2004
72004
Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем
ОА Гавриш, КО Бояринова
НТУУ" КПІ", 2015
62015
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
К Бояринова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 32-38, 2009
62009
Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства
КО Бояринова
Технологический аудит и резервы производства, 76-80, 2016
52016
Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОО Ляшенко
Інноваційна економіка, 47-50, 2013
52013
Інноваційність функціонування підприємства в теоріях організації
КО Бояринова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
52013
Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: стан, проблеми, перспективи. моногр./МОН України, НТУУ «КПІ»
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОС Овчар
К.: ЦНЛ 427, 2012
52012
Венчурне фінансування малих інноваційних підприємств
КО Бояринова, ІВ Степанюк
Ефективна економіка, 2012
52012
Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва
КО Бояринова
Рукопис. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук за спеціальністю 8, 0
4
Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс]
КО Бояринова, КО Данильченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE/2010_2 …, 0
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20