Губіна Вікторія Георгіївна
Губіна Вікторія Георгіївна
Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Червоний шлам Миколаївського глиноземного заводу–цінна техногенна сировина
ВГ Губіна, ВМ Кадошніков
Геолого-мінералогічний вісник, 122-126, 2005
112005
Горно-металлургический комплекс и экологическая безопасность
ГГ Губин, ВГ Губина
Вісник Криворізького технічного університету. Вип. 18., 105 – 109, 2007
72007
Парадоксы и альтернативы горно-металлургической промышленности с позиции энергопотребления
ГВ Губин, ВГ Губина
Качество минерального сырья: Сб. научн. тр, 181-188, 2002
42002
Возможности улучшения качества железорудных концентратов на ГОКах Кривбасса
ГГ Губин, ВГ Губина
Горный журнал, 45-47, 2001
42001
Залізовмісні відходи України:стан та перспективи використання
ВГ Губіна, БО Горлицький
32010
Проблема залізовмісних відходів гірничо-металургійного комплексу України-системний підхід
ВГ Губіна, БО Горлицький
ВГ Губіна, БО Горлицький//Зб. наук. праць Інституту геохімії навколишнього …, 2009
32009
Иловые выносы горных массивов Карадаг и Эчкидаг
ВМ Кадошников, ОА Красильщикова, ИР Писанская, ЮГ Федоренко, ...
Збірник наук. статей „Екологічна безпека:проблеми і шляхи вирішення” 1, 394 …, 2007
32007
Промислові відходи України. Проблеми та шляхи їх вирішення
ТВ Тарасова, ВГ Губіна, ЛП Квашук, БО Горлицький, МВ Єременко
Київ: Логос., 2011
2*2011
Методологические аспекты определения экономической эффективности комплексного использования минерального сырья
ВВ Перегудов, АЕ Грицина, БТ Даргун, ИА Гамалинский, ГГ Губин, ...
Вісник Криворізького технічного університету. Випуск 27., 267- 272, 2011
22011
Вивчення можливості використання відходів збагачення залізистих кварцитів в народному господарстві
ВГ Губіна, ВМ Кадошніков, ВС Заборовський, СВ Кузенко, ...
Зб наук. пр. ІГНС НАН України „Геохімія та екологія”. Випуск 14., 156-165, 2007
2*2007
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ВГ Губіна, ВМ Кадошніков, ВС Заборовський, СВ Кузенко
Збірник наукових праць ІГНС НАН України та МНС України. Випуск 14, 156-165, 2007
2*2007
Уменьшение экологических рисков и снижение экономических затрат при складировании отходов обогащения
ГГ Губин, ВГ Губина
Зб. научн. тр. „Качество-минерального сырья”, 351 - 358, 2005
2*2005
Техногенні родовища- деякі - принципові особливості та критерії визначення
БО Горлицький, ВГ Губіна, ВП Туров
Зб наук. пр. ІГНС НАН України „Геохімія та екологія”. -Випуск 9., 114 - 117, 2004
22004
Пирометаллургия титаномагнетитовых концентратов коренных комплексных руд
ДЮ Бабошко, ГГ Губин, ГГ Губін, ЛН Кравчук, ЛМ Кравчук, ВГ Губина, ...
ДВНЗ “Криворізький національний університет”, 2019
12019
Железо-содержащие отходы предприятий горно-металлургического комплекса Украины
ВГ Губина
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 97-100, 2010
12010
Проблема экологической безопасности портовых и других акваторий Украины
БА Горлицкий, СЮ Лебедев, ВГ Губина
Научно-производственный журнал "Экология и промышленность", 23-28, 2008
12008
Очищення поверхні мінеральних зерен від шламистих часток ультразвуковими та електрохімічними способами
ВГ Губіна, ВО Равінська, ГГ Губін
Геохімія техногенезу, 82-87, 2019
2019
Від водообороту на шламосховищах до сухого складування хвостів
МК Короленко, ГГ Губін, ВГ Губіна, ТП Ярош
Науково-технічний журнал "Академія гірничих наук України", 31-39, 2018
2018
Императивы XXI века в горном деле
ГВ Губин, ГГ Губин, ТП Ярош, ВГ Губина
Розвиток промисловості і суспільства 2, 22, 2018
2018
Аналіз техногенного навантаження територій на підставі видів та об’ємів накопичених промислових відходів
ВГ Губіна, ТМ Бастригіна, ВС Заборовський
XI Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20