Тодорова І.С., Тодорова И.С., Тодорова Ірина Степанівна, Iryna Todorova, Тодорова Ирина Степановна
Тодорова І.С., Тодорова И.С., Тодорова Ірина Степанівна, Iryna Todorova, Тодорова Ирина Степановна
Poltava University of Economics and Trade
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови розвитку у студентів мотивації навчання
ЮА Пантелеймоненко
Режим доступу: http://dspace. uccu. org. ua/handle/123456789/531, 0
8
Тодорова І. С., Бульченко Д. В. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів. Психологія і особистість. 2017. № 1 (11). С. 258-267. DOI: https://doi.org/10 …
ТІ С., БД В.
5*2017
Моніторинг ефективності навчальної діяльності студентів
ІС Тодорова
Вісник Харківського національного університету, серія «Психологія», 204-209, 2005
22005
Методика моніторингу навчальної діяльності студентів
ІС Тодорова
Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя …, 2002
22002
Психологія і педагогіка : навчальний посібник
ІС Тодорова, ВІ Павленко
Київ, "Центр учбової літератури" http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5008, 2011
12011
Психология деятельности менеджера счастья (Нappiness Manager)
АР Гахраманова, ІС Тодорова
Полтава: ПУЕТ, 302-305, 2020
2020
Психологічні чинники толерантності студентів до академічної недоброчесності
ІС Тодорова
2019
Ресурсно-компетентнісний підхід до формування змісту вищої освіти
ІС Тодорова
2019
Компоненти академічної доброчесності студентів та умови її формування
ІС Тодорова
2019
Тодорова І.С. Ресурсно-компетентнісний підхід до формування змісту вищої освіти
ТІ С.
Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями …, 2019
2019
Набуття компетенцій у сфері психологічного благополуччя при підготовці товарознавців-експертів
ІС Тодорова
Полтава: ПУЕТ, 2018., 2018
2018
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЖИТТЯМ СТУДЕНТАМИ РІЗНОГО ВІКУ
АС Бублій, ІС Тодорова
ПУЕТ, 2018
2018
Тодорова І.С. Розвиток компетентності студентів у сфері психологічного благополуччя особистості // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця
ТІ С.
матеріали ХLІІІ міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 14 – 15 …, 2018
2018
Споживання як один із видів діяльності–самодіяльності багатовимірної особистості
ІС Тодорова
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2017
2017
Споживання як різновид самодіяльності у багатовимірній теорії особистості // Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні
ВФ Моргун, ІС Тодорова
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2017
2017
Споживаня як один із видів діяльності-самодіяльність багатовимірної особистості
ІС Тодорова
2017
Тодорова І.С. Психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з англійскою мовою навчання / І. С. Тодорова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 109 с. – Текст …
ТІ С.
2016
Тодорова І.С. Вплив академічної етики на формування особистості майбутнього фахівця
Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої …, 2016
2016
Компоненти діалогічного педагогічного спілкування http://dspace.puet.edu.ua/handle/1234567
ІС Тодорова
Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та …, 2016
2016
Розвиток психологічної компетентності при підготовці товарознавців-експертів
ІС Тодорова
Збірника тез доповідей міжнародної інтернет-конференції „Актуальні проблеми …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20