Подписаться
Сергій Вальчук
Сергій Вальчук
доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль микроэкологии организма человека и принципы ее коррекции
ГН Кременчуцкий, СА Рыженко, СИ Вальчук
Днепропетровск: Пороги, 2003
252003
Role of microecology of the human body and principles of its correction
GN KremenchutsNiy, SA RyzhenNo, SI Val'chuN
DnepropetrovsN, Porogi 230, 2003
112003
Biological properties of aerococci and bacilli as a component of new associate-probiotic complex
SI Valchuk, DA Stepansky, TN Shevchenko, IP Koshevaya, SA Ryzhenko, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 6 (1), 57-62, 2015
52015
Використання Aerococcus viridans для профілакти ки хірургічних та урологічних ускладнень, обумовлених мікробною транслокацією
ОБ Кутовий, СА Риженко, РМ Молчанов, СІ Вальчук
Урологія 7 (1), 24, 2003
52003
Вплив живої культури Aerococcus viridans на фактори імунологічної реактивності організму людини in vitro
СА Риженко, СІ Вальчук
Одес. мед. журн, 79, 2003
52003
Технологія одержання рідкого пробіотику з аерококів
СА Риженко, ГМ Кременчуцький, МО Бредихіна, ТВ Дикленко, ...
Аннали Мечниковського інституту, 23-28, 2006
22006
Відновлення нормальної мікрофлори лабораторних тварин з індукованим дисбіозом
ДО Степанський, ТЮ Крушинська, ГМ Кременчуцький, СЯ Турлюн, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету 22 (2), 276-279, 2018
12018
Корекція дисбактеріозу піхви з використанням пробіотиків
СІ Вальчук, ТМ Шевченко, ВА Шевченко, ОС Воронкова, АІ Вінніков
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 74-78, 2015
12015
Механизмы и регуляция фазовых и антигенных вариаций бактерий
ТЮ Колотова, ИМ Балута, АЮ Воропай, СИ Вальчук, ИЮ Кучма, ...
Аннали Мечниковського інституту, 9-16, 2009
12009
Чутливість до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, ізольованих з верхніх дихальних шляхів людини
АО Ващенко, СІ Вальчук, ЮС Воронкова, ТМ Шевченко, ОС Воронкова
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Роль Aerococcus viridans в системі експериментальної біоплівки
ОВ Іщенко, ГМ Кременчуцький, СІ Вальчук, ДО Степанський
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я»-26 …, 2019
2019
Динаміка гуморальної ланки імунітету при застосуванні трансмембранного діалізу
ПВ Лященко, ВП Кришень, МВ Трофімов, СІ Баранник, СО Мунтян, ...
ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон …, 2018
2018
Роль ОМ Марзєєва у розвитку профілактичного напряму медичної справи Катеринославської губернії
ЕМ Білецька, НМ Онул, ЗМ Гужва, СІ Вальчук, ОП Штепа
Історія медичної науки, практики та освіти; збірка статей та тез науково …, 2018
2018
Вивчення модифікації цинкового статусу лабораторних тварин за умов низькодозової дії свинцю та цинку в різних формах
ЕМ Білецька, ОП Штепа, ВВ Калінічева, СІ Вальчук
Медичні перспективи 22 (4), 13-19, 2017
2017
ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ AEROCOCCUS VIRIDANS
МК Ахмед, ГН Кременчуцький, СІ Вальчук, СА Риженко, АК Толстанов
ТГМУ, 2015
2015
Биологические свойства аэрококков и бацилл–компонентов нового ассоциативно-пробиотического комплекса
СИ Вальчук, ДА Степанский, ТН Шевченко, ИП Кошевая, СА Рыженко, ...
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина 6 (1), 57-62, 2015
2015
ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ AEROCOCCUS VIRIDANS
ГН Кременчуцький, СІ Вальчук, АК Толстанов, МК Ахмед, СА Риженко
Інфекційні хвороби, 2013
2013
Реакція імунної системи підлітків 15-17 років на дію біологічно активних речовин
СА Щудро, ОП Штепа, ЛІ Буряк, СІ Вальчук, ВВ Бобров, ВО Сотник, ...
Медичні перспективи 17 (3), 147-154, 2012
2012
Протимікробна активність стирилових барвників на основі похідних оксотетрагідроакридинів
МВ Мельник, ДО Яремчук, АЮ Волянський, ІЮ Кучма, ІО Мартіросян, ...
Ветеринарна медицина, 125-127, 2010
2010
Методологічні та методичні аспекти щодо синтезу і скриншгу хімічних речовин протимікробної спрямованості
ЮВ Шатіло, АЮ Волянський, АЮ Воропай, СІ Вальчук, ЛМ Руденко, ...
Ветеринарна медицина, 524-527, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20