Городняк Роман
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До питання моделювання зрідженого потоку компонентів комбікорму
ВТ Дмитрів
ВТ Дмитрів, РВ Городняк, 224-229, 0
3
Аналитическая модель движения частицы по поверхности конуса дискового ротационного дозатора-смесителя дисперсних материалов
В Дмитрив, Р Городняк, Г Дмитрив
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture–Lublin …, 2015
22015
Обґрунтування параметрів дозаторазмішувача компонентів комбікормів
РВ Городняк
дис.… канд. техн. наук, 0
2
Моделювання динаміки переміщення сипкого матеріалу по конусному диску, що обертається
ВТ Дмитрів, РВ Городняк, ГМ Дмитрів
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 45-50, 2017
12017
Результаты экспериментальных исследований однородности смешивания дозатора-смесителя дисперсных материалов
ИВ Дмитрив
Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture.–Lublin, 21-24, 2016
12016
Моделювання переміщення частинки конусним дисковим дозатором-змішувачем з криволінійними лопатками
ВТ Дмитрів, РВ Городняк, ГМ Дмитрів, ВВ Підлісний
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
12016
Моделювання переміщення частинки конусним дисковим дозатором-змішувачем з криволінійними лопатками
ВТ Дмитрів, РВ Городняк, ГМ Дмитрів, ВВ Підлісний
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
12016
Результати експериментальних досліджень продуктивності дозатора-змішувача компонентів комбікормів
РВ Городняк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
12015
Застосування критеріальних параметрів й теорії розмірностей для опису фізичних процесів багатокомпонентних середовищ
ВТ Дмитрів, ІВ Дмитрів, РВ Городняк
ХНТУСГ, 2020
2020
Моделирование динамики перемещения сыпкого материала по конусному диску, который вращается
ВТ Дмитрив, РВ Городняк, ГМ Дмитрив
Інженерія природокористування, 45-50, 2017
2017
PARTICLE MOVEMENT MODELING OF CIRCULAR CONE DISPENSER-MIXER WITH CURVED SCOOP
ВТ Дмитрів, РВ Городняк, ГМ Дмитрів, ВВ Підлісний
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (24), 80-89, 2016
2016
Дмитрів ВТ
РВ Городняк
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 80, 2016
2016
Analiticheskaja model'dvizhenija chasticy po poverkhnosti konusa diskovogo rotacionnogo dozatora-smesitelja dispersnykh materialov
V Dmitriv, R Gorodnjak, G Dmitriv
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 17 (9), 2015
2015
EXPERIMENTAL RESULTS PERFORMANCE DISPENSER COMPONENTS MIXER FODDER
РВ Городняк
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 11-11, 2015
2015
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ ЗМІШУВАННЯ ДОЗАТОРА-ЗМІШУВАЧА
РВ Городняк
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15