Кафедра управління персоналом і економіки праці
НазваПосиланняРік
Управління персоналом
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2013
782013
Окремі соціальні аспекти впровадження пенсійної реформи
Ю Куліков, Н Михайленко
Україна: аспекти праці, 29-32, 2004
172004
Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу
Т Кір’ян, Ю Куліков
Україна: аспекти праці, 26-31, 2008
162008
Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресурсів
ВГ Никифоренко
Харківський національний економічний університет, 2013
112013
Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці
ЛВ Іванова, ВГ Никифоренко
Вісник соціально-економічних досліджень, 109-115, 2013
102013
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика
ВГ Никифоренко, ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ...
Атлант, 2012
102012
Трудовий потенціал управлінських кадрів: формування та розвиток: Монографія/МОН України. Одеський держ. економічний унівтет
ВГ Никифоренко, ОВ Сорока
Одеса, ПАЛЬМІРА, 2009
102009
Стратегічне управління людськими ресурсами: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2014
92014
Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій Forecasting of development of human potential in a context of world tendencies
ВГ Никифоренко
Київ, Журнал «Україна: аспекти праці», 2012
92012
Гідна заробітна плата у становленні соціальної держави
ТМ Кір’ян, ЮМ Куліков, ВВ Сафонов
Вісник соціально-економічних досліджень, 23-31, 2014
72014
Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою
ВГ Никифоренко
Вісник СНУ ім. В. Даля, 71, 0
7
Сутність, наслідки та профілактика моббінгу у трудових колективах
ОВ Сорока, АВ Сорока
62013
Інвестування в людський капітал: механізми та інструментарій
ВГ Никифоренко
Бізнес інформ, 274-277, 2013
62013
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
62012
Методологічний підхід до формування механізму захисту економічно активного населення
Ю Куліков
Україна: аспекти праці, 25-31, 2009
62009
Управління розвитком людських ресурсів в Україні
ВГ Никифоренко
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 39-43, 2009
62009
Соціальна стратегія організація: сутність та необхідність розробки
ОВ Сорока, АВ Сорока
Гельветика, 2014
52014
Головні складові поведінки персоналу організації
ВГ Никифоренко
Економічна думка.–Тернопіль: ТНЕУ, 336-340, 2008
52008
Підвищення компетентності фахівців на основі розвитку їх інтелектуального потенціалу
ВГ Никифоренко
Вища освіта України, 14, 2004
52004
Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу
АВ Семикіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20