Кафедра управління персоналом і економіки праці
НазваПосиланняРік
Управління персоналом
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2013
1022013
Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу
Т Кір’ян, Ю Куліков
Україна: аспекти праці, 26-31, 2008
172008
Окремі соціальні аспекти впровадження пенсійної реформи
Ю Куліков, Н Михайленко
Україна: аспекти праці, 29-32, 2004
162004
Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці
ЛВ Іванова, ВГ Никифоренко
Вісник соціально-економічних досліджень, 109-115, 2013
132013
Трудовий потенціал управлінських кадрів: формування та розвиток: Монографія/МОН України. Одеський держ. економічний унівтет
ВГ Никифоренко, ОВ Сорока
Одеса, ПАЛЬМІРА, 2009
122009
Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресурсів
ВГ Никифоренко
Харківський національний економічний університет, 2013
112013
Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій
В Никифоренко
Україна: аспекти праці, 14-19, 2012
112012
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика
ВГ Никифоренко, ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ...
Атлант, 2012
112012
Сутність, наслідки та профілактика моббінгу у трудових колективах
ОВ Сорока, АВ Сорока
102013
Стратегічне управління людськими ресурсами: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВГ Никифоренко
Одеса: Атлант, 2014
92014
Людський капітал: підвищення конкурентоспроможності на основі соціальних інновацій
АВ Семикіна, АВ Семыкина
" Атлант" ВОИ СОИУ, 2018
82018
Гідна заробітна плата у становленні соціальної держави
ТМ Кір’ян
Вісник соціально-економічних досліджень, 52, 2014
82014
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
82012
Управління розвитком людських ресурсів в Україні
ВГ Никифоренко
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 39-43, 2009
72009
HR-брендінг в системі управління персоналом сучасної організації
МС Татаревська, ОВ Сорока, ОО Лосікова
Економіка і регіон, 57-62, 2014
62014
Активізація інноваційного розвитку—підґрунтя економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Стратегія економічного розвитку України, 92-96, 2014
62014
Методологічний підхід до формування механізму захисту економічно активного населення
Ю Куліков
Україна: аспекти праці, 25-31, 2009
62009
Головні складові поведінки персоналу організації
ВГ Никифоренко
Економічна думка.–Тернопіль: ТНЕУ, 336-340, 2008
62008
Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою
ВГ Никифоренко
Вісник СНУ ім. В. Даля, 71, 0
6
Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу
АВ Семикіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20