Підписатись
Світлана Сторожук
Світлана Сторожук
Інші іменаStorozhuk Svitlana, Сторожук Светлана, Світлана Бондар
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Gender equality as a modern phenomenon
SV Storozhuk, IM Hoyan
Антропологические измерения философских исследований, 71-83, 2017
352017
Нація: історія і теорія проблеми (Історико-філософський вимір)
С Сторожук
Вадекс, 2013
30*2013
Гендерна рівність у транзитивних суспільствах: проблеми і перспективи
СВ Сторожук, ІМ Гоян
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії, 18-29, 2018
28*2018
Gender Existence: Correlation between Equality and Identity
SSI Goian
Philosophy & Cosmology, 208 – 219, 2017
27*2017
The impact of virtual reality on self-actualization of teenagers: anthropological dimension
SV Storozhuk, YN Goyan
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 17-28, 2016
27*2016
Роль колективної пам’яті в процесі формування національної єдності: український вимір
СВ Сторожук, ІМ Гоян, ОВ Федик
Гуманітарний часопис, 11-22, 2018
26*2018
Націоналізм: проблема визначення та інтерпретації
СВ Сторожук
Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія, 28-33, 2014
25*2014
Культурна ідентичність як основа колективної єдності
НЮ Кривда, С Сторожук
International Journal of Innovative Technologies inSocialScience 4 (8), 2018
20*2018
Worldview and ideological priorities of modern society: ukrainian and euro-atlantic сontext
S Storozhuk, I Hoyan, O Fedyk, N Kryvda
Ideology and Education in Post-Soviet Countries―Issue № 2 (13), 2019, 255, 2019
19*2019
Conceptual modern gender policy challenges
S STOROZHUK, I HOIAN, O FEDYK
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
192018
Історіософія І.Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих і державотворчих процесів в Україні
С Бондар
19*2005
Greek ΦΥΣΙΣ as the Basis of Gender Stereotypes
SV Storozhuk, IM Goyan
Антропологічні виміри філософських досліджень, 78-89, 2016
18*2016
THE ETHNIC PRINCIPLE AS THE BASIS OF CIVIL POLITICS
ІМ Гоян, СВ Сторожук
Бізнес-інноваційний центр Черкаського національн ого універс итету ім …, 2016
17*2016
Нація як об'єкт історико-філософського аналізу
С Cторожук
16*2013
Gender equality in the context of social relations
S STOROZHUK, I HOYAN
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
132018
Mental health after trauma: individual and collective dimensions
S Storozhuk, N Kryvda, I Hoian, N Mozgova, V Doichyk, I Matviienko, ...
Wiadomosci Lekarskie 75 (8), 1924-1931, 2022
112022
Ідейні засади гендерної дискримінації
СВ Сторожук, ІМ Гоян, ОВ Федик
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії, 40-51, 2019
112019
та інші. Філософія науки та інноваційного розвитку
ЛА Чекаль, ОЮ Павлова, СВ Сторожук
К.: Міленіум, 2010
112010
Socio-cultural and ideological preconditions of gender equality
S Sviytlana, G Ihor
Future human image 8, 149-159, 2017
92017
On social networks, digital media, and mental health
T Danylova, S Storozhuk, V Vus, V Shmarhun, N Kryvda, O Pavlova, ...
Wiadomości Lekarskie monthly journal 75 (11), 2850-2854, 2022
82022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20