Підписатись
Мар'яна Лановик / Mariana Lanovyk / https://orcid.org/0000-0002-1261-120X
Мар'яна Лановик / Mariana Lanovyk / https://orcid.org/0000-0002-1261-120X
Full Professor at the Department of Philology Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська усна народна творчість
ЗЛ М.Лановик
Знання-Прес, 2001
4272001
Історія української еміграції: Навч. посібник
ЗБЛ Б.Д.Лановик, Р.Т.Гром'як, М.Б.Лановик
К.: Вища школа, 1997
220*1997
Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі проекції
М Лановик
Тернопіль: ТНПУ, 2006
1102006
Українська усна народна творчість: Підручник.–3-тє вид., стер
МБ Лановик, ЗБ Лановик
К.: Знання-Прес, 55-105, 2005
602005
Українська народна словесність:[посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів]
М Лановик, З Лановик
Львів: Літопис, 161, 2000
522000
Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії
М Лановик
К.: Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2006
462006
Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій
М Лановик
Літературознавча компаративістика. Навч. посіб., 272-309, 2002
242002
Розвиток концептів" символ"," архетип" і "міф" у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад
МБ Лановик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 150-155, 2005
192005
Ukrai'ns' ka usna narodna tvorchist'[Ukrainian oral folk art]
ZL M.Lanovyk
Kyiv: Znannja-Press, 2001
172001
Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах
М Лановик
Вид-во" Економічна думка", 1998
121998
Перекодування художнього тексту як семіотична проблема літературознавства
М Лановик
Біблія і культура, 15-20, 2008
102008
Українська народна словесність:[посіб. для студ. гуманіт. ф-тів. вищ. навч. закл.]
М Лановик
Львів: Літопис, 2000.–614 с, 2000
102000
Художній переклад: діалог національних культур, історичних епох та мистецьких світів
М Лановик
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
92004
Українська еміграція: від минувшини до сьогодення
ЗЛ Б.Лановик, М.Лановик
Тернопіль, 1999
9*1999
Лановик 3
М Лановик
ЗБ Українська усна народна творчість: підручник, 2001
82001
Вивчення української усної народної творчості у вищій школі
М Лановик, З Лановик
Вища школа 6, 38-45, 2001
82001
Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури
ЗЛ Б.Д.Лановик, М.Лановик
Тернопіль, 2000
8*2000
Національна пам’ять як форманта літературного простору/Мар’яна Лановик
М Лановик
Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.—Тернопіль, 2011
72011
"Eastern Poems" by P.Kulish at Crossroads of Asian Mysticism and European Romanticism
ZL M.Lanovyk
Слово і час, 56-75, 2019
62019
«Смеркання Заходу» Освальда Шпенґлера: провіденційна модель науки
ЗЛ М.Лановик
Питання літературознавства, 7-22, 2018
62018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20