Мар'яна Лановик / Mariana Lanovyk / https://orcid.org/0000-0002-1261-120X
Мар'яна Лановик / Mariana Lanovyk / https://orcid.org/0000-0002-1261-120X
Full Professor at the Department of Philology Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська усна народна творчість
ЗЛ М.Лановик
Знання-Прес, 2001
3092001
Історія української еміграції: Навч. посібник
ЗБЛ Б.Д.Лановик, Р.Т.Гром'як, М.Б.Лановик
К.: Вища школа, 1997
226*1997
Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі проекції
М Лановик
Тернопіль: ТНПУ, 2006
80*2006
Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів
М Лановик, З Лановик
Львів: Літопис, 161, 2000
432000
Українська усна народна творчість: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
МБ Лановик
К.: Знання–Прес, 2006
322006
Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії
М Лановик
К.: Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2006
312006
Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій
М Лановик
Літературознавча компаративістика. Навч. посіб., 272-309, 2002
192002
Розвиток концептів" символ"," архетип" і "міф" у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад
МБ Лановик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 150-155, 2005
162005
Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах
М Лановик
Вид-во" Економічна думка", 1998
111998
Українська усна народна творчість/Мар’яна Лановик, Зоряна Лановик
М Лановик
К.: Знання-Прес, 9-21, 2006
92006
Лановик. ЗБ Українська усна народна творчість: Підручник.–3-тє вид., стер
МБ Лановик
К.: Знання-Прес, 2005
92005
Українська народна словесність:[посіб. для студ. гуманіт. ф тів. вищ. навч. закл.]
М Лановик
Львів: Літопис, 2000
92000
Національна пам’ять як форманта літературного простору/Мар’яна Лановик
М Лановик
Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.—Тернопіль, 2011
62011
Перекодування художнього тексту як семіотична проблема літературознавства
М Лановик
Біблія і культура, 15-20, 2008
52008
Лановик 3
М Лановик
Українська усна народна творчість: Підручник, 2006
52006
Перекладознавча концепція В. Гумбольдта та її рецепція в українському літературознавстві
МБ Лановик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 109-114, 2004
52004
Художній переклад: діалог національних культур, історичних епох та мистецьких світів
М Лановик
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
52004
Вивчення української усної народної творчості у вищій школі
МБ Лановик, ЗБ Лановик
Вища школа, 38-45, 2001
52001
Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча) : Дис.канд.філол.наук
М Лановик
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 1997
51997
Українська усна народна творчість Нав. посіб.[Електронний ресурс]/Лановик МБ, Лановик ЗБ–К.: Знання-Прес, 2006.–591 c
МБ Лановик
Режим доступу: http://www. info-library. com. ua/books-text-4110. html, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20