Тетяна Федірчик, Т.Д. Федірчик, Т. Федірчик, Tetiana Fedirchyk, Татьяна Федирчик, Т.Д. Федирчик
Тетяна Федірчик, Т.Д. Федірчик, Т. Федірчик, Tetiana Fedirchyk, Татьяна Федирчик, Т.Д. Федирчик
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах модульної організації процесу навчання
ТД Мишковська
ТД Мишковська–Тернопіль, 1999
361999
Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект)
Т Федірчик
Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015
182015
Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності: дис.… д-ра пед. наук: спец.: 13.00 …
ТД Федірчик
Доктор наук. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2016
142016
Забезпечення якості вищої освіти: європейські кращі практики для України
Т Добко, В Жуковський, М Іванчук, Г Козополянська, Ю Кордуба, ...
Т. Добко.–52 с.[Електронний ресурс]: education-ua. org/.../305 …, 2014
92014
Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів: науково-методичний супровід
НВ Нікула, Т Федірчик
Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД, 2017
82017
Науково-педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу: структурно-компонентний аналіз
Т Федірчик
Освіта регіону, 194-198, 2010
82010
Розвиток професіоналізму викладача як фактор управління якістю вищої освіти
Т Федірчик
Наука і освіта, 75-79, 2009
82009
Formation of motivation for professional and applied physical training in future elementary teachers
H Bezverkhnia, T Fedirchyk, V Tsybulska, M Maievskyi, T Osadchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 299-304, 2019
52019
Педагогічна діагностика в діяльності викладача вищого навчального закладу як основа його професійного становлення
Т Федірчик
Наука і освіта, 194-197, 2007
52007
Технологія моніторингу професіоналізму викладача як інструмент забезпечення якості вищої освіти
Т Федірчик
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology., 208-214, 2013
32013
Детермінанти розвитку педагогічного професіоналізму викладача в умовах внутрівузівської системи
Ф Тетяна
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П …, 2011
3*2011
Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету
Т Федірчик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
22017
Професійно значущі якості викладача вищої школи як особистісна складова його педагогічного професіоналізму
Т Федірчик
Молодь і ринок, 77-83, 2013
22013
Індивідуальний імідж викладача вищої школи як складова його педагогічного професіоналізму
Т Федірчик
Gdanska wyzszaszkola humanistyczna Edukacia Przedskolna i wczesnoszkolna …, 2012
22012
Навчально-методичне забезпечення інтегрованого підходу при здійсненні професійно-педагогічної підготовки студентів університету
Т Федірчик
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 68-72, 2005
22005
Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогічних досліджень
Т Федірчик, А Предик
Чернівці: Рута, 2004
22004
Педагогіка партнерства як чинник формування ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи
ТД Федірчик, ВВ Дідух
12019
Formation of Methodology Culture of Would-be Elementary School Teachers in the Context of Introduction of" New Ukrainian School" Concept.
T Fedirchyk, N NIKULA
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
12019
Многоуровневая методическая служба ВУЗа в системе управления развитием педагогического профессионализма молодых преподавателей
ТД Федирчик
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014
12014
Проблеми адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів в системі їх професійно-особистісного становлення
ТД Федірчик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
12007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20