Підписатись
Малашкін Вячеслав Віталійович
Малашкін Вячеслав Віталійович
Інші іменаMalashkin Vyacheslav, Malashkin Viacheslav, Малашкин Вячеслав
Український державний університет науки і технологій
Підтверджена електронна адреса в ust.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций
В Бобровский, ДН Козаченко, РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Маковецкий ЮВ, Днепропетровск, 2010
302010
Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей
ВИ Бобровский, РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2007
202007
Функциональное моделирование работы железнодорожных станций
В Бобровский, ДН Козаченко, РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени …, 2015
142015
Моделирование работы систем станционной автоматики в эргатических имитационных моделях железнодорожных станций
РВ Вернигора, НИ Березовый, ВВ Малашкин
Транспортные системы и технологии перевозок, 31-37, 2011
12*2011
Совершенствование зерновой логистики за счет внедрения бимодальных технологий
СВ Мямлин, РГ Коробьева, ВВ Малашкин, ДА Бесараб
Транспортные системы и технологии перевозок, 69-77, 2017
92017
Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій на основі реалізації раціональної черговості заходів по удосконаленню їх технікотехнологічних параметрів
ВВ Малашкін
Транспортные системы и технологии перевозок, 100-109, 2014
92014
Формализованное представление и расчет планов путевого развития крупных железнодорожных станций
ВИ Бобровский, ВВ Малашкин
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2010
82010
Оцінка пропускної спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі
МІ Березовий, ВВ Малашкін, РГ Коробйова
Транспортные системы и технологии перевозок, 9-12, 2012
72012
Методика технико-эксплуатационной оценки проектных решений по совершенствованию параметров железнодорожных станций
РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Транспортные системы и технологии перевозок, 16-25, 2016
62016
Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі
ДМ Козаченко, РВ Вернигора, ВВ Малашкін
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2015
6*2015
Аналіз технічного стану приймально-відправних парків сортувальних станцій України
ВВ Малашкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (54)), 55-59, 2011
62011
Аналіз перспектив та передумов створення в Україні операторів залізничної інфраструктури
ДМ Козаченко, МІ Березовий, ВВ Малашкін, АР Мілянич
Транспортні системи та технології перевезень, 66-73, 2020
52020
Теоретические основы определения пропускной способности однопутных участков
НИ Березовый, АМ Шепета, ВВ Малашкин
Транспортные системы и технологии перевозок, 13-19, 2014
52014
Особенности работы подъездного пути «МЗ «Интерпайп Сталь» при отгрузке готовой продукции на внешнюю сеть
НИ Березовый, РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Транспортные системы и технологии перевозок, 12-16, 2013
52013
Компетенція як ключовий концепт менеджменту знань працівників підприємства
АЕ Воронкова, АМ Гриньов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 182, 2012
52012
Підготовка ДСП станцій ділянки з використанням тренажерного комплексу
РВ Вернигора, ВВ Малашкін
Транспортные системы и технологии перевозок, 34-37, 2011
52011
Технико-экономическая оценка схем путевого развития железнодорожных станций на основе их многоуровневого параметрического анализа
ВВ Малашкин
Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля.–Луганськ: Вид-во Східноукр. нац …, 2010
52010
Сучасний стан та перспективи розвитку комбінованих перевезень в Україні
МІ Березовий, ВВ Малашкін, СВ Лаушник
Транспортні системи та технології перевезень, 12-18, 2018
42018
Автоматизированное формирование функциональных моделей железнодорожных станций
ДН Козаченко, РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Транспортные системы и технологии перевозок, 65-73, 2014
42014
Организация взаимодействия промышленных предприятий при перевозке металлургической продукции
НИ Березовый, РВ Вернигора, ВВ Малашкин
Труды Ростовского государственного университета путей сообщения, 12-17, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20