Кафедра Політичної історії
Кафедра Політичної історії
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.)
ЯВ Мотенко
ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00. 01 «Історія України»/ЯВ Мотенко, 2005
62005
Структурирование регионального рынка труда и критерии идентификации его молодежного сегмента
ЕС Шишкина, ИА Сажин
Основы экономики, управления и права, 2013
32013
Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805–1920 рр.(за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва)
ІВ Дворкін
[спец.] 07.00. 01/Ігор Володимирович Дворкін, 0
3
Харківська топоніміка: етапи декомунізації
М Тахтаулова
Місто: історія, культура, суспільство, 142-151, 2017
12017
Історіографія купецького шлюбу українських губерній Російської імперії кінця XVIII–початку XX ст. в контексті «нової соціальної історії»
А Харченко
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії 13, 2015
1*2015
Топоніміка пострадянського Харкова: на шляху до декомунізації
МЮ Тахтаулова
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III …, 2015
12015
Просвітницька діяльність музеїв Харкова у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ІВ Дворкін
12014
Топоніміка та ідеологія: зміни у топоніміці Харкова в перші десятиліття радянської влади
МЮ Тахтаулова
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Друкарська справа в Україні у середині XV–XVI ст
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми …, 2013
12013
Українське музейництво Наддніпрянщини другої половини ХІХ–початку ХХ ст. у процесі націотворення: постановка проблеми
ІВ Дворкін
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Україні–25: здобутки і випробування
ЮД Сакара, ВІ Ніколаєнко, ЄК Шишкіна, ЯВ Мотенко
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Освоєння космосу у топоніміці Харкова
МЮ Тахтаулова
НТУ" ХПІ", 2016
2016
" Населення рухливе... і кількість його з кожним роком зростає": до постановки проблеми впливу міграції на формування єврейської громади Харкова
АВ Харченко
НТУ" ХПІ", 2015
2015
" Торгові війни" в єврейській громаді Харкова наприкінці ХІХ століття
АВ Харченко
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Джерела до історії формування топонімічного простору Харкова
МЮ Тахтаулова
НТУ" ХПІ", 2015
2015
До питання про формування адміністративних районів Харкова
МЮ Тахтаулова
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Новий центр Харкова як символ урбанізму радянської доби: проблема топоніміки
МЮ Тахтаулова
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Післяреволюційні новації 1920-х років у Харківському технологічному інституті:" пролетарізація", українізація
ВІ Ніколаєнко, ЛП Савченко
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Методичні рекомендації до організації студентської наукової роботи з дисципліни" Історія України"
ВІ Ніколаєнко, ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Соціально-економічна характеристика селянства Харківської губернії напередодні української революції 1917-1921 років
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
НТУ" ХПІ", 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20