Аркуша Лариса Игоревна, Arkusha Larysa Igorivna, Arkusha L.I., Аркуша Лариса Ігорівна, Аркуша Л.І.
Аркуша Лариса Игоревна, Arkusha Larysa Igorivna, Arkusha L.I., Аркуша Лариса Ігорівна, Аркуша Л.І.
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1224, 2013
4052013
Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків
ЛІ Аркуша
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2002
532002
Выявление и расследование организованной преступной деятельности при наличии коррупционных связей
ЛИ Аркуша
Одесса: Одесская нац. юр. академия, 2003
292003
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія
ЛІ Аркуша
Одеса: Юридична література, 2010
262010
Расследование тяжких преступлений: науч.-практ. пособие
ЮП Аленин, ВВ Тищенко, ЛИ Аркуша
Харьков: Одиссей, 2006
222006
Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності
ЛІ Аркуша, ЛИ Аркуша
202011
Коррупция–элемент организованной преступной деятельности
Л Аркуша
Юридический вестник, 118-121, 2000
202000
Проблеми взаємодії та інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю
ЛІ Аркуша
Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/[Збір. наук …, 2003
152003
Криміналістика:[навч.-метод. посібник]
ВВ Тіщенко, ЛІ Аркуша, ВМ Плахотіна
О.: Фенікс, 2013
122013
Поняття, система та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
ЛІ Аркуша
Південноукраїнський правничий часопис, 141-144, 2013
102013
Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей
ЛИ Аркуша
Аркуша ЛИ–Одесса, 2001.–232 с, 2001
102001
Аналитический обзор по проблемам противодействия расследованию преступлений:[Електронний ресурс]
ЛИ Аркуша
Режим доступу: http://www. inter. criminology. org. ua, 0
6
Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності
ЛІ Аркуша
Актуальні проблеми держави і права, 464-472, 2011
52011
Характеристика преступлений, связанных с незаконным занятием предпринимательской деятельностью
ЛИ Аркуша
Интернет, август, 2005
52005
Проблемы криминалистической характеристики организованной преступной деятельности
ИВ Постика, ЛИ Аркуша
Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць–Одеса, 256-262, 1997
51997
Фактори, які впивають на виявлення ознак легалізації (вимивання) доходів, отриманних злочинним шляхом URL: http://dspace. onua. edu. ua/bitstream/handle/11300/5715
Л Аркуша
Arkusha% 20Faktor% D1 9 (6), 0
4
Державне бюро розслідувань як суб’єкт оперативно-розшукової діяльності
ЛІ Аркуша, ЛИ Аркуша
Одеса: Юридична література, 2018
32018
Konvertacijni centry yak sposib legalizaciyi doxodiv, oderzhanyx u rezultati organizovanoyi zlochynnoyi diyalnosti
LI Arkusha
Aktualni problemy derzhavy i prava: zbirnyk naukovyx pracz.–Odesa: Yuryd …, 2011
32011
Інформаційні технології та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
ЛІ Аркуша
Актуальні проблеми держави и права.—2007.—Вип 32, 2007
32007
Особенности первоначального этапа расследования компьютерных преступлений
ЛИ Аркуша
Сборник научных трудов международной конференции «Информационные технологии …, 2003
32003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20