Подписаться
Аркуша Лариса Игоревна, Arkusha Larysa Igorivna, Arkusha L.I., Аркуша Лариса Ігорівна, Аркуша Л.І.
Аркуша Лариса Игоревна, Arkusha Larysa Igorivna, Arkusha L.I., Аркуша Лариса Ігорівна, Аркуша Л.І.
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1224, 2013
4892013
Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків
ЛІ Аркуша
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2002
762002
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія
ЛІ Аркуша
Одеса: Юридична література, 229-259, 2010
412010
Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності
ЛІ Аркуша
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2011
402011
Выявление и расследование организованной преступной деятельности при наличии коррупционных связей
ЛИ Аркуша
Одесса: Одесская нац. юр. академия, 2003
362003
Расследование тяжких преступлений: науч.-практ. пособие
ЮП Аленин, ВВ Тищенко, ЛИ Аркуша
Харьков: Одиссей, 2006
292006
Коррупция–элемент организованной преступной деятельности
Л Аркуша
Юридический вестник, 118-121, 2000
282000
Проблеми взаємодії та інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю
ЛІ Аркуша
Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/[Збір. наук …, 2003
242003
Поняття, система та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
ЛІ Аркуша
Південноукраїнський правничий часопис, 141-144, 2013
152013
Implementation of marketing and legal tools in the process of commercialization for innovative products in strategic management and entrepreneurship
O Bilovodska, Y Melnyk, Y Alenin, L Arkusha
International Journal for Quality Research, 2020
122020
Criminal activity in Ukraine in the light of current conditions
L Arkusha, M Korniienko, A Berendieieva
Amazonia Investiga 8 (24), 386-391, 2019
122019
Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей
ЛИ Аркуша
ЛИ Аркуша, 2001
102001
Криміналістика: навч.-метод. посібник
ВВ Тіщенко, ЛІ Аркуша, ВМ Плахотіна
Вид. четверте, випр. Одеса: Фенікс, 2013
72013
Риси та ознаки організованої злочинної діяльності за наявності корумпованих зв’язків
ЛІ Аркуша
Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.–К.: НДІ «Проблеми …, 1998
71998
Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності
ЛІ Аркуша
Актуальні проблеми держави і права.–2011.–Вип 57, 464-472, 2011
62011
Osnovy metodyky vyiavlennia i rozsliduvannia orhanizovanoi zlochynnoi diialnosti pry naiavnosti korumpovanykh zviazkiv
LI Arkusha
Avtoreferat kandydata yurydychnykh nauk, spetsialnist: 12.00. 09-kryminalnyi …, 2002
62002
Аналитический обзор по проблемам противодействия расследованию преступлений:[Електронний ресурс]
ЛИ Аркуша
Режим доступу: http://www. inter. criminology. org. ua, 0
6
Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності
Л Аркуша
Юридичний вісник, 87-91, 2012
52012
Характеристика преступлений, связанных с незаконным занятием предпринимательской деятельностью
ЛИ Аркуша
Интернет, август, 2005
52005
Проблемы криминалистической характеристики организованной преступной деятельности
ИВ Постика, ЛИ Аркуша
Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць–Одеса, 256-262, 1997
51997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20