Юрій Горбань
Юрій Горбань
Київський національний університет культури і мистецтв, директор наукової бібліотеки
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційний бізнес: підручник–К
ЮІ Палеха, ЮІ Горбань
Київ: Ліра-К, 2015
122015
Зберігання документів у бібліотеках: навч. посіб./Т. 0. Долбенко, ЮІ Горбань
ТО Долбенко
Київ: Ліра-К, 2015
52015
Storing documents in libraries
TO Dolbenko, YI Gorban
Kyiv: Lyra-K 4, 2017
42017
Документні ресурси бібліотек: навч. посіб.
ТО Долбенко, ЮІ Горбань
Київ: Ліра-К, 2016.–348 с, 2016
32016
Informatsijnyj biznes [Information Business]
YI Palekha, YI Horban
Kyiv: Lira-K [in Ukrainian], 2015
32015
Storing of book monuments as cultural values in the national libraries of Ukraine. 3
YI Gorban
Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian], 2013
32013
Консервація документів у бібліотеках
ЮІ Горбань
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 37-41, 2015
22015
Зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України
Y Gorban
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 169-176, 2012
22012
Preservation of Book Monuments in Libraries of Ukraine: The Modern State and the Ways to Solve the Problem
YI Horban
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 84-89, 2019
12019
Бібліотечний менеджмент і маркетинг в системі управління бібліотекою вищого навчального закладу
ЮІ Горбань, ЮИ Горбань
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2016
12016
Зберігання документів у бібліотеках: навч. посіб
ТО Долобенко, ЮІ Горбань
Київ: Вид-во Ліра-К, 2015
12015
The Development of University Library-Complex of Strategic Decisions
Y Gorban
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2019
2019
Людина в дзеркалі науки: соціально-філософський аспект
ЮІ Горбань
Питання культурології, 239-242, 2019
2019
Не шлях у минувшину, а дорога… до органічного буття народу в нових умовах
ЮІ Горбань
Культура і мистецтво у сучасному світі, 280-283, 2019
2019
Юрій Горбань
О Скаченко
Зміст Contents, 26, 2019
2019
Розвиток університетської бібліотеки: комплекс стратегічних рішень
YI Gorban
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 180-184, 2019
2019
АНТОЛОГІЯ «КНИГОЗНАВЧА ШКОЛА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ» У НАУКОВОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ–ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Ю Горбань
Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», 107-110, 2019
2019
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ЮІ Горбань
Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», 162-164, 2019
2019
ЦЕНЗУРА В ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ 1917–1939 РР.: ПОГЛЯД ІЗ ВІДСТАНІ СТОЛІТТЯ
ЮІ Горбань
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 115-116, 2017
2017
LIBRARY MANAGEMENT AND MARKETING IN THE MANAGEMENT OF LIBRARIES UNIVERSITY
YI Gorban
UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT, 57-61, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20