Підписатись
Ганна Олександрівна Роганова, Hanna Rohanova, Анна Александровна Роганова, Ganna Roganova
Ганна Олександрівна Роганова, Hanna Rohanova, Анна Александровна Роганова, Ganna Roganova
Національний університет харчових технологій (Київ), Донбаська державна машинобудівна академія
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Cтратегія фінансування оборотних активів: позиція персоналістів підприємства
ГО Роганова
Економічний часопис – ХХІ., 82-85, 2013
222013
Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію
ТД Косова, ГО Роганова
Економіка України, 57-64, 2008
172008
Застосування АВС-та XYZ-аналізу для управління товарними запасами ювелірної продукції
Г Роганова
Схід, 2010
142010
Оцінка впливу розміщення оборотних коштів на ліквідність підприємств
ТД Косова, ГО Роганова
Економіка: проблеми теорії та практики. 2 (240), 493-502, 2008
92008
Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу, методичні підходи
ГО Роганова
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 28-34, 2019
82019
Удосконалення класифікації оборотних коштів підприємств
ГО Роганова
82014
Аналіз та оптимізація структури капіталу підприємства
ГО Роганова, МА Котлярова
62021
Визначення фінансової стратегії підприємства кондитерської промисловості в рамках аналізу його фінансової стійкості
ГО Роганова, ВВ Ярина
62021
Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПрАТ “Оболонь”
ГО Роганова, ВЮ Ковальчук
62021
Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства: кореляційно-регресійний аналіз
ГО Роганова
Економіка та управління АПК 1 (155), 68-75, 2020
62020
Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств
ГО Роганова
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 34-42, 2019
62019
Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств: монографія
ТД Косова, ГО Роганова
ДонНУЕТ iменi Михайла Туган-Барановського; Світ фінансів, 2013
62013
Застосування АВС-та XYZ-аналiзу для управлiння товарними запасами ювелiрної продукцiї
Г Роганова
Схiд, 56, 2010
62010
Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств
ГО Роганова
62009
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства кондитерської промисловості
Г Роганова, К Щербакова
Наукові праці НУХТ 24 (4), 71-80, 2020
52020
Аналіз фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку страхової компанії на основі багатофакторної моделі рентабельності
ГО Роганова, АВ Вовк
52019
Вплив факторів на формування вартості біткойна
ЛВ Шірінян, ГО Роганова, АС Шірінян
Проблемы экономики, 450-458, 2018
52018
Моделювання оборотних коштів підприємств за допомогою методів статистичного аналізу
ГО Роганова
Торгівля і ринок України. 27, 476-484, 2009
52009
Імітаційне моделювання структури капіталу підприємства: метод Монте-Карло
Г Роганова, В Підвисоцький
Молодий вчений, 44-49, 2020
42020
Узагальнення практики організації оборотних коштів торгівельно-виробничих ювелірних підприємств
ТД Косова, ГО Роганова
Торгівля і ринок України, 74-87, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20