Підписатись
Kovbatiuk Maryna, Ковбатюк Марина
Kovbatiuk Maryna, Ковбатюк Марина
Інші іменаKovbatyuk Marina
State University of infrastructure and technologies
Підтверджена електронна адреса в duit.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств
МВ Ковбатюк, НГ Беник
Водний транспорт, 101-108, 2016
152016
Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі
МВ Ковбатюк, ВВ Шкляр
Актуальні проблеми економіки, 201-210, 2015
112015
Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту
МВ Ковбатюк, ВВ Шкляр
Проблеми економіки, 226-231, 2013
62013
The impact of internal and external environment on the process of operation and adaptation of enterprises
MV Kovbatyuk, NG Benyk
Vodnyi transport 2, 101-108, 2016
52016
Полікритеріальна рейтингова оцінка морських торговельних портів України.
МВ Ковбатюк, ВА Гриб
Водний транспорт, 80-87, 2013
52013
Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту: навчальний посібник
Коба, ВГ, Бабина ОЄ., Ковбатюк МВ., Беник НГ.
К.: КИТ, 2011
52011
Продукційно-ситуаційна модель розвитку транспортної галузі/Водний транспорт.–2010
МВ Ковбатюк, ОІ Ткаченко, ВВ Міщенко
Водний транспорт, 28-38, 2010
5*2010
Порівняльна оцінка інноваційного розвитку країн світу
МВ Ковбатюк, ВВ Шкляр
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 71-83, 2020
32020
Академічна мобільність студентів в умовах розвитку освітніх інтеграційних процесів
МВ Ковбатюк, ВО Шевчук
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: Серія
”Міжнародні …, 2020
32020
Визначення рівня логістичного обслуговування в морських портах
МВ Ковбатюк
Водний транспорт, 88-93, 2013
32013
Алгоритм створення транспортно-логістичних центрів на базі морських торговельних портів
МВ Ковбатюк
Вісник економіки транспорту і промисловості, 303-308, 2013
32013
Еволюція сучасних портових комплексів в аспекті розвитку міжнародних інтеграційних процесів
МВ Ковбатюк
Водний транспорт, 79-83, 2012
32012
Порівняльний аналіз технологічної структури експорту різних країн світу
МВ Ковбатюк, ГО Ковбатюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія
”Міжнародні …, 2020
2*2020
Алгоритм прийняття рішень щодо управління мотивацією персоналу виробничого підприємства
М Ковбатюк
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 87-95, 2019
22019
Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств
МВ Ковбатюк, НГ Беник
Ефективна економіка, 2016
22016
Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту
МВ Ковбатюк, ІІ Стрілок
Бізнес Інформ, 228-237, 2013
22013
Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstv vodnoho transportu
VH Koba, OY Babyna, MV Kovbatiuk, NH Benyk
Kyiv: KYT, 2011
22011
Продукцiйно-ситуацiйна модель розвитку транспортної галузi
МВ Ковбатюк, ОI Ткаченко, ВВ Мiщенко
22010
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
МВ КОВБАТЮК, ВВ ШКЛЯР, АС ПЄТУХОВ
Economic Synergy, 151-162, 2023
12023
Efficiency evaluation of cooperation between transport enterprises and higher education institutions in the transport and logistics cluster
M Kovbatiuk, V Shevchuk
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 114-121, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20