Кірієнко Мирослава Миколаївна / Кириенко Мирослава Николаевна / Myroslava Kiriienko
Кірієнко Мирослава Миколаївна / Кириенко Мирослава Николаевна / Myroslava Kiriienko
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні концепції теорії ввічливості
Ч Мирослава
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2013
6*2013
Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент
Ч Мирослава
Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного …, 2014
5*2014
Інтерв’ю в сучасному медіа-просторі: жанрова парадигма і дискурсивні ознаки
М Човганюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
42015
Сучасний філологічний коментар до поняття комунікативна стратегія”
ММ Човганюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
42014
Ток-шоу як сучасна дискурсивна практика
Ч Мирослава
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
4*2014
Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості
ОС Баліцька, ОА Мисловська, ММ Човганюк
Теоретична і дидактична філологія, 19-27, 2017
32017
Speech Tactics of the Actualization of the Strategy of Positive Politeness “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” (based on Larry King’s talk-show)
C Myroslava
Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National …, 2016
32016
Реалізація стратегій негативної ввічливості у англомовному дискурсі інтерв’ю (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга)
Ч Мирослава
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
3*2015
Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі ток-шоу (на матеріалі програми Larry King Live)
ММ Човганюк, МН Човганюк
Київ, 2017
22017
Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливості: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга)
М Човганюк
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК ВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ ТОК-ШОУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОГРАМИ LARRY KING LIVE) спеціальність 10.02. 04–германські мови …
ММ ЧОВГАНЮК
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2017
2017
Стратегія маніфестації песимізму (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга)
Ч Мирослава
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми …, 2016
2016
Інтерпретація феномену ввічливості у перспективі лінгвістичних досліджень
Ч Мирослава
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ …, 2016
2016
Звертання в контексті стратегії ствердження групової ідентичності (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга)
Ч Мирослава
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів …, 2015
2015
Стратегія підвищеного інтересу до адресату (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга)
Ч Мирослава
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові …, 2015
2015
Стратегії позитивної ввічливості в контексті лінгвістичного механізму ствердження спільності мовця і адресата
Ч Мирослава
Збірник наукових праць «НОВЕ ТА ТРАДИЦІЙНЕ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНИХ …, 2015
2015
ЗВЕРТАННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТВЕРДЖЕННЯ ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ТОК-ШОУ ЛАРІ КІНГА)
ММ Човганюк
ББК 81я431 Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні …, 2015
2015
Феномен ввічливості і “дискурсивний переворот” у сучасній лінгвістиці
Ч Мирослава
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова та література у …, 2014
2014
Наші автори
В Стефаника
Наукові записки, 303, 2014
2014
Аспекти вивчення семантики ввічливості у сучасній лінгвістиці
ММ Човганюк
Проблеми зіставної семантики, 156-162, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20