Підписатись
Людмила Соловей (Соловей Людмила; Л.С. Соловей, L.Solovei, Liudmyla Solovei)
Людмила Соловей (Соловей Людмила; Л.С. Соловей, L.Solovei, Liudmyla Solovei)
Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра англійської мови та комунікації.
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дисертація "Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.)"
ЛС Соловей
зі спеціальності 13.00. 01–загальна педагогіка та історія педагогіки, 2011
9*2011
WHAT MAKES UNIVERSITY STUDENTS SWEAR
S Babushko, L Solovei
Advanced Education, 112-119, 2019
42019
Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах України (60–80-і рр. ХХ ст.)
Л Соловей
Краєзнавство, 2011
42011
Linguistic and Non-Linguistic University Students' Attitude towards Error Correction in EFL Learning.
L Solovei, S Babushko
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 12 (4), 72-86, 2020
3*2020
НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД
С Бабушко, Л Соловей
Освітологічний дискурс, 132-144, 2017
32017
How to smooth international university students’ adaptation in Ukraine
S Babushko, M Solovei, L Solovei
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 14 (1), 93-114, 2022
22022
Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні
ЛС Соловей
Науковий вісник. Філологія. Педагогіка. Психологія, 2013
22013
Digitalization of Education; Challenges for Teachers
S Babushko, M Solovei, L Solovei
International Scientific Journal. Grail of Science, 460-465, 2022
1*2022
Гендерні бар’єри в неформальній освіті дорослих в Європі
С Бабушко, М Соловей, Л Соловей
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2022
12022
Core indicators of assessing policy of european countries on validating non-formal and informal learning
ЛС Соловей, СР Бабушко
" Педагогіка і психологія" Вісник НАПН України, 61-68, 2019
12019
Models of Adult Education Centres in Ukraine
S Babushko, S Liudmyla
European Humanities Studies/Europejskie Studia Humanistyczne 1 (1), P. 4-17, 2019
12019
Освіта дорослих і міжкультурний діалог
ЛС Соловей, СР Бабушко
"Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації …, 2016
1*2016
Media and Information Literacy Upskilling for Educators at Universities: Ukrainian Context
С Бабушко, М Соловей, Л Соловей
Освітологічний дискурс, 39-54, 2023
2023
Using labster virtual laboratories in tertiary education
LS Solovei, MI Solovei
Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology Pedagogy 1 …, 2023
2023
Тенденції у професійному розвитку сучасних фахівців
ЛС Соловей, СР Бабушко
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти …, 2023
2023
Національно-патріотичне виховання у Польщі: досвід для України
СР Бабушко, ЛС Соловей
Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи, 2022
2022
Викладання профільних фахових дисциплін англійською мовою у ЗВО України
С Бабушко, Л Соловей
Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та …, 2022
2022
Humanitarian Mission of Local History Museums in the Society: Ukraine’s Experience
S Babushko, R Mankovska, M Solovei, L Solovei
Краєзнавство, 2022
2022
Цифрова трансформація освіти та педагогічний персонал: виклики часу
СР Бабушко, МІ Соловей, ЛС Соловей
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2022
2022
Прогресивний розвиток вищої освіти у Швеції в умовах євроінтеграції: досвід для України
ЛС Соловей
Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи: збірник наукових праць II …, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20