Людмила Соловей (Людмила Соловей, Л.С. Соловей, L.Solovei, Liudmyla Solovei)
Людмила Соловей (Людмила Соловей, Л.С. Соловей, L.Solovei, Liudmyla Solovei)
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.)
ЛС Соловей
зі спеціальності 13.00. 01–загальна педагогіка та історія педагогіки, 2011
72011
Освіта дорослих і міжкультурний діалог
ЛС Соловей, СР Бабушко
"Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації …, 2016
1*2016
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦІЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
ЛС Соловей
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2013
12013
НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД
С Бабушко, Л Соловей
Освітологічний дискурс, 132-144, 2017
2017
Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальній та інформальній освіті
С Людмила, Б Світлана
Science Rise: Pedagogical Education, с. 23-29, 2017
2017
Ринок праці і формування нових компетентностей майбутнього фахівця
ЛС Соловей, СР Бабушко
Матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
2016
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЛС Соловей
2016
Nonformal/Informal ESL Acquisition by Different Age Categories of Ukrainian Adult Learners
С Бабушко, С Людмила
Педагогічна освіта: теорія і практика, 2016
2016
Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному / інформальному навчальному середовищі. Non-formal and informalESL acquisition …
С Бабушко, Л Соловей, S Babushko, L Solovei
Педагогічна освіта, 231-237, 2016
2016
Вивчення дорослими іноземної мови у неформальному освітньому середовищі як засіб міжкультурного діалогу
ЛС Соловей, СР Бабушко
Педагогіка і психологія: Вісник НАПН України, 47-56, 2016
2016
Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі
ЛС Соловей, СР Бабушко
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. Гуманітарний вісник …, 2016
2016
Рольва гра «REPLACEMENT PERFORMANCE» як засіб розвитку комунікативної компетенції
ЛС Соловей
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав …, 2015
2015
Методичні засади управління групою студентів на заняттях з англійської мови
ЛС Соловей
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагоігчний …, 2015
2015
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ
ЛС Соловей
Людський капітал в умовах трансформації суспільства, 2014
2014
До історії становлення туристично-краєзнавчого руху в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
Л Соловей
Краєзнавство, 127-130, 2013
2013
Інновації в туристичній освіті
ЛС Соловей
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
2012
Історичний досвід дитячого туристично-краєзнавчого руху в Україні (70–80 рр. ХХ ст.)
Л Соловей
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 349-354, 2012
2012
Проблеми удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму на сучасному етапі
СЛ Сергіївна
Україна і світ: діалог мов та культур, 339-341, 2011
2011
Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах України (60–80-і рр. ХХ ст.)
Л Соловей
Краєзнавство, 2011
2011
Дисертація: Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина XX століття)
ЛС Соловей
Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20