Людмила Соловей (Соловей Людмила; Л.С. Соловей, L.Solovei, Liudmyla Solovei)
Людмила Соловей (Соловей Людмила; Л.С. Соловей, L.Solovei, Liudmyla Solovei)
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.)
ЛС Соловей
зі спеціальності 13.00. 01–загальна педагогіка та історія педагогіки, 2011
62011
Models of Adult Education Centres in Ukraine
S Babushko, S Liudmyla
European Humanities Studies/Europejskie Studia Humanistyczne 1 (1), P. 4-17, 2019
12019
Освіта дорослих і міжкультурний діалог
ЛС Соловей, СР Бабушко
"Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації …, 2016
1*2016
Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні
ЛС Соловей
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2013
12013
Подвижник туристичного краєзнавства в Україні (Сергій Іванович Попович)
LS Svitlana Babushko, Ruslana Mankovska
Краєзнавство, 99-104, 2019
2019
Core Indicators of Assessing Policy of European Countries on Validating Non-Formal and Informal Learning
S Babushko, L Solovei
2019
WHAT MAKES UNIVERSITY STUDENTS SWEAR
S Babushko, L Solovei
Advanced Education 6 (13), 112-119, 2019
2019
Peculiarities of ESL learning by adults in non-formal and informal education
S Bаbushkо, L Solovei
ScienceRise: Pedagogical Education, 23-29, 2017
2017
НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД
С Бабушко, Л Соловей
Освітологічний дискурс, 132-144, 2017
2017
Ринок праці і формування нових компетентностей майбутнього фахівця
ЛС Соловей, СР Бабушко
Матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
2016
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЛС Соловей
2016
Nonformal/Informal ESL Acquisition by Different Age Categories of Ukrainian Adult Learners
С Бабушко, С Людмила
Педагогічна освіта: теорія і практика, 2016
2016
Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному / інформальному навчальному середовищі. Non-formal and informalESL acquisition …
С Бабушко, Л Соловей, S Babushko, L Solovei
Педагогічна освіта, 231-237, 2016
2016
Вивчення дорослими іноземної мови у неформальному освітньому середовищі як засіб міжкультурного діалогу
ЛС Соловей, СР Бабушко
Педагогіка і психологія: Вісник НАПН України, 47-56, 2016
2016
Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі
ЛС Соловей, СР Бабушко
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. Гуманітарний вісник …, 2016
2016
Рольова гра «REPLACEMENT PERFORMANCE» як засіб розвитку комунікативної компетенції
ЛС Соловей
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав …, 2015
2015
Методичні засади управління групою студентів на заняттях з англійської мови
ЛС Соловей
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагоігчний …, 2015
2015
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ
ЛС Соловей
Людський капітал в умовах трансформації суспільства, 2014
2014
До історії становлення туристично-краєзнавчого руху в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
Л Соловей
Краєзнавство, 127-130, 2013
2013
шляхи оптиМізаціЇ вітЧизняноЇ тУристиЧноЇ освіти
ЛС Соловей
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 2, 378-383, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20