Подписаться
Валентина Молоканова,  Valentyna Molokanova
Валентина Молоканова, Valentyna Molokanova
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" / Dnipro University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формалізація методу врахування ціннісних мемів у портфелях розвитку організацій та ІКТ інструменти його реалізації
VMM Serhii D. Bushuiev
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 1-15, 2017
16*2017
Formalization of the accounting valuable memes method for the portfolio of organization development and information computer tools for its implementation
SD Bushuiev, VM Molokanova
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 1-15, 2017
152017
Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій
ВМ Молоканова, ГК Дьомін
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 57-64, 2013
132013
Запровадження моделі проектної зрілості в органах державної влади/Валентина Молоканова, Віктор Шевцов
В Молоканова, В ШЕВЦОВ
Держ. упр. та місц. самоврядування: зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 43-50, 2010
132010
Ціннісно-орієнтоване портфельне управління розвитком організацій
ВМ Молоканова
дис. докт. техн. наук, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури, Київ, 2015
112015
Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированных организаций
С Бушуев, В Молоканова
XXXII Международная научно-практическая конференция «Технические науки - от …, 2014
102014
Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированных организаций
СД Бушуев, ВМ Молоканова
XXXII Международная научно-практическая конференция «Технические науки - от …, 2014
102014
Модель эволюционного развития предприятия на основе портфельно-ориентированного управления
ВМ Молоканова, ГК Демин
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 19-26, 2014
102014
Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні
ВМ Молоканова
Аспекти публічного управління 12 (6), 85-92, 2018
92018
Оцінювання якісних показників портфелю проектів за допомогою теорії нечітких множин
ВМ Молоканова
Управління проектами та розвиток виробництва, 106-114, 2012
92012
Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні
ВМ Молоканова
Аспекти публічного управління 6 (11-12 2018), 85-92, 0
9*
Проблеми формування стратегічного портфеля проектів
ВМ Молоканова
Управління розвитком складних систем, 44-47, 2011
82011
Проблеми реалізації інноваційних проектів в умовах діючого підприємства
ВМ Молоканова
Управление проектами и развитие производства, 23-27, 2006
82006
STUDY OF THE ORGANIZATION ADAPTIVITY RATE CORRELATION IN RELATION TO ITS INTERNAL INTEGRITY
VM Molokanova
Herald of Advanced Information Technology 3 (4), 292-304, 2020
72020
Система управління інтелектуальними активами при реалізації інноваційних проектів
ВМ Молоканова, ЮВ Сивопляс
Управління проектами та розвиток виробництва, 98-106, 2008
72008
Методологічні основи програмного управління стратегічним розвитком регіонів України
В Молоканова
Адміністративне право і процес 3, 139-144, 2017
62017
Метод формирования портфеля проектов на основе доминирующих ценностей организации
В Молоканова
Universum. Технические науки, 2014
62014
Тенденції запровадження ціннісно-орієнтованого проектного підходу в публічному управлінні
Ю Шаров, В Молоканова
Державне управління та місцеве самоврядування, 95-102, 2013
62013
Дослідження синергетичних рівнів проектно-орієнтованого розвитку підприємства
ВМ Молоканова
Управління проектами та розвиток виробництва, 5-11, 2011
62011
Метод формирования портфеля проектов на основе доминирующих ценностей организации
МВ Михайловна
Universum. Технические науки., 0
6*
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20