Валентина Молоканова,  Valentyna Molokanova
Валентина Молоканова, Valentyna Molokanova
ДРИГУ НАГУ кафедра менеджмента и управления проектами
Подтвержден адрес электронной почты в домене vidr.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формалізація методу врахування ціннісних мемів у портфелях розвитку організацій та ІКТ інструменти його реалізації
VMM Serhii D. Bushuiev
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 1-15, 2017
12*2017
Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій
ВМ Молоканова, ГК Дьомін
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 57-64, 2013
112013
Запровадження моделі проектної зрілості в органах державної влади/Валентина Молоканова, Віктор Шевцов
В Молоканова, В ШЕВЦОВ
Держ. упр. та місц. самоврядування: зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 43-50, 2010
112010
Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированных организаций
С Бушуев, В Молоканова
XXXII Международная научно-практическая конференция «Технические науки - от …, 2014
102014
Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированных организаций
СД Бушуев, ВМ Молоканова
XXXII Международная научно-практическая конференция «Технические науки - от …, 2014
102014
Оцінювання якісних показників портфелю проектів за допомогою теорії нечітких множин
ВМ Молоканова
Управління проектами та розвиток виробництва, 106-114, 2012
102012
Проблеми реалізації інноваційних проектів в умовах діючого підприємства
ВМ Молоканова
Управление проектами и развитие производства, 2006
102006
Ціннісно-орієнтоване портфельне управління розвитком організацій
ВМ Молоканова
дис. докт. техн. наук, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури, Київ, 2015
92015
Модель эволюционного развития предприятия на основе портфельно-ориентированного управления
ВМ Молоканова, ГК Демин
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2014
92014
Formalization of the accounting valuable memes method for the portfolio of organization development and information computer tools for its implementation
SD Bushuiev, VM Molokanova
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 1-15, 2017
72017
Система управління інтелектуальними активами при реалізації інноваційних проектів
ВМ Молоканова, ЮВ Сивопляс
Управління проектами та розвиток виробництва, 98-106, 2008
72008
Метод формирования портфеля проектов на основе доминирующих ценностей организации
В Молоканова
Universum. Технические науки, 2014
62014
Проблеми формування стратегічного портфеля проектів
ВМ Молоканова
Управління розвитком складних систем, 44-47, 2011
62011
Модель принятия решений в проектах реструктуризации
ВВ Малый, ВМ Молоканова
Управление проектами и развитие производства, 2005
62005
Метод формирования портфеля проектов на основе доминирующих ценностей организации
МВ Михайловна
Universum. Технические науки., 0
6*
Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів
ВМ Молоканова
КНУБА, 2016
52016
Iteratsiina model zhyttievoho tsyklu portfelia proektiv rozvytku orhanizatsii
VM Molokanova
Iterative lifecycle model portfolio development organization]. Upravlinnia …, 2013
52013
Тенденції запровадження ціннісно-орієнтованого проектного підходу в публічному управлінні
Ю Шаров, В Молоканова
Державне управління та місцеве самоврядування, 95-102, 2013
52013
Портфельне управління розвитком організації на основі ціннісно-орієнтованого підходу
ВМ Молоканова
Управління розвитком складних систем, 67-74, 2012
52012
Модель життєвого циклу як основа проектного управління
ВМ Молоканова
Управління проектами та розвиток виробництва, 30-37, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20