Ольга Карпенко
Ольга Карпенко
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", кафедра бухгалтерського обліку і
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання:[монографія]
ОВ Карпенко
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005
862005
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
712008
Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
602008
Управлінський облік
ОВ Карпенко, Д Карпенко
38*2016
Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
152011
Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: навч. посіб.
ОВ Карпенко
К.: Центр учбової літератури 244, 2007
142007
Нові підходи до контролю матеріальних запасів
ОВ Карпенко
Вісник ЖДТУ.–2001 р.–№, 103, 2001
122001
Управлiнський облiк: органiзацiя, методологiя, методика викладання: монографiя
ОВ Карпенко
112005
Проблеми розробки методичної бази системи управлінської звітності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2012
82012
Практичні підходи до підготовки внутрішньої звітності
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 7-10, 2012
72012
Товарнi запаси: проблеми облiку, контролю та звiтностi: Монографiя
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
72008
Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 145-151, 2011
62011
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: монографія/Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України/Ольга Марківна Губачова (заг. ред.)
ЮА Верига, ОВ Карпенко, ОФ Савченко, ТП Галушкіна
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
42009
Проблеми формування професійного мовлення та лексики як основа компетентності випускника вищої школи
ОВ Карпенко
Вісник Львівської комерційної академії.–Львів, 170-174, 2011
32011
ОБЛІК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПОТРЕБИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Карпенко
32010
Модернізація змісту і методики викладання управлінського обліку
К Ольга
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 98-114, 2008
3*2008
Управление эффективностью экологических проектов на основе информации бухгалтерского учета
ОВ Карпенко, АО Соболь
Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес: Дванадесета …, 2016
22016
Методологія формування національної політики харчування населення
ЯЛ Карпенко О., Карпенко В.
Проблеми економіки, 130 – 138, 2018
1*2018
Критерії оцінки ефективності роботи вдм та фактори, що впливають на прийняття інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей
ММ Осєтрін, ОВ Карпенко
Містобудування та територіальне планування, 347-353, 2015
12015
Контроль потери экономической выгоды : задачи бухгалтеров -аналитиков
КД Карпенко Ольга
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20