Підписатись
Ольга Карпенко
Ольга Карпенко
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", кафедра бухгалтерського обліку і
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 260, 2017
1052017
Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання:[монографія]
ОВ Карпенко
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005
1032005
Управлінський облік
ОВ Карпенко, Д Карпенко
75*2016
Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2008
582008
Нові підходи до контролю матеріальних запасів
ОВ Карпенко
Вісник ЖДТУ.–2001 р.–№, 103, 2001
242001
Цифрова економіка: виклики для освіти та ринку праці в Україні (на прикладі обліково-фінансових спеціальностей)
ОВ Карпенко, ІЙ Плікус, ДВ Головіна
Класичний приватний університет, 2019
192019
Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю
ОВ Карпенко, ГО Соболь
РВВ ПУЕТ, 2011
172011
Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: навч. посіб.
ОВ Карпенко
К.: Центр учб. літ, 2007
162007
Проблеми розробки методичної бази системи управлінської звітності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2012
142012
Управлiнський облiк: органiзацiя, методологiя, методика викладання: монографiя
ОВ Карпенко
132005
Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 145-151, 2011
122011
Товарнi запаси: проблеми облiку, контролю та звiтностi: монографiя
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
102008
Практичні підходи до підготовки внутрішньої звітності
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 7-10, 2012
72012
Методологія формування національної політики харчування населення
ЯЛ Карпенко О., Карпенко В.
Проблеми економіки, 130 – 138, 2018
3*2018
Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей
ММ Осєтрін, ОВ Карпенко
КНУБА, 2014
32014
ОБЛІК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПОТРЕБИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Карпенко
32010
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: монографія/Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України/Ольга Марківна Губачова (заг. ред.)
ЮА Верига, ОВ Карпенко, ОФ Савченко, ТП Галушкіна
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
32009
Становлення і розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні у дзеркалі світового визнання
С Карпенко
Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних …, 2018
22018
Управление эффективностью экологических проектов на основе информации бухгалтерского учета
ОВ Карпенко, АО Соболь
Издателство на ВУЗФ «Св. Григорий Богослов», 2016
22016
Критерії оцінки ефективності роботи вдм та фактори, що впливають на прийняття інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей
ММ Осєтрін, ОВ Карпенко
Містобудування та територіальне планування, 347-353, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20