Ольга Карпенко
Ольга Карпенко
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", кафедра бухгалтерського обліку і
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання:[монографія]
ОВ Карпенко
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005
992005
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
942008
Управлінський облік
ОВ Карпенко, Д Карпенко
59*2016
Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
572008
Нові підходи до контролю матеріальних запасів
ОВ Карпенко
Вісник ЖДТУ.–2001 р.–№, 103, 2001
222001
Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
172011
Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: навч. посіб.
ОВ Карпенко
К.: Центр учбової літератури 244, 2007
172007
Проблеми розробки методичної бази системи управлінської звітності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2012
142012
Управлiнський облiк: органiзацiя, методологiя, методика викладання: монографiя
ОВ Карпенко
132005
Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Фінансова система України: зб. наук. пр.–Острог: Острозька академія, 2011 …, 2011
112011
Товарнi запаси: проблеми облiку, контролю та звiтностi: монографiя
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
102008
Практичні підходи до підготовки внутрішньої звітності
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка.–2012. Вип …, 2012
72012
Цифрова економіка: виклики для освіти та ринку праці в Україні (на прикладі обліково-фінансових спеціальностей)
ОВ Карпенко, ІЙ Плікус, ДВ Головіна
Класичний приватний університет, 2019
52019
ОБЛІК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПОТРЕБИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Карпенко
42010
Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей
ММ Осєтрін, ОВ Карпенко
Містобудування та територіальне планування, 401-407, 2014
32014
Проблеми формування професійного мовлення та лексики як основа компетентності випускника вищої школи
ОВ Карпенко
Вісник Львівської комерційної академії.–Львів, 170-174, 2011
32011
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: монографія/Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України/Ольга Марківна Губачова (заг. ред.)
ЮА Верига, ОВ Карпенко, ОФ Савченко, ТП Галушкіна
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
32009
Модернізація змісту і методики викладання управлінського обліку
К Ольга
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 98-114, 2008
3*2008
Управление эффективностью экологических проектов на основе информации бухгалтерского учета
ОВ Карпенко, АО Соболь
Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес: Дванадесета …, 2016
22016
Критерії оцінки ефективності роботи вдм та фактори, що впливають на прийняття інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей
ММ Осєтрін, ОВ Карпенко
Містобудування та територіальне планування, 347-353, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20