Володимир  Хаустов
Володимир Хаустов
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін.; НАН України
І Україна
К.: ВПП «Експрес, 2015
565*2015
Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі
ЛІ Федулова, ГО Андрощук, ВК Хаустов
К.: І-нт економіки і прогнозування НАН України, 2010
392010
Інноваційна діяльність в Україні та напрями її розвитку
Н Мова, В Хаустов
Економіка України, 29-34, 2001
38*2001
Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи розвитку
ТОП ВК Хаустов
Економіст, 54-59, 2002
272002
Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі
ВК Хаустов
Економіка і прогнозування, 24-34, 2012
132012
Механізми трансферу технологій на національному та міжнародних ринках
В Хаустов
Економіст, 2009
112009
Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики
ВК Хаустов
Економічна теорія, 50-66, 2009
112009
Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні
ВК Хаустов
Економіка і прогнозування, 85-93, 2014
10*2014
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ІА Бевз, ІМ Бобух, АА Вдовічен, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2015
92015
Математична модель фінансового стану на основі системи балансових рівнянь
ОС Ільченко, ОП Низьков, ВВ Хаустов
Економіст, 2006
82006
Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії
ВК Хаустов
Актуальні проблеми економіки, 86-98, 2012
72012
Порівняльна оцінка соціальноекономічного розвитку регіонів з урахуванням ділової активності підприємництва
Л Федулова, В Хаустов, В Білич
Економіст, 2006
72006
Технологiчний iмператив стратегiї соцiально-економiчного розвитку України: монографiя/; НАН України, Iн-т економiки та прогнозування
ЛI Федулова, ЮМ Бажал, ВЛ Осецький, ОФ Михайленко, СВ Захарiн, ...
62011
Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу
ЛІ Федулова, ВК Хаустов
Актуальні проблеми економіки, 75-89, 2011
62011
Механiзми трансферту технологiй на нацiональному та мiжнародних рiвнях
В Хаустов
Економiст., 3, 2009
4*2009
Проблеми та пріоритетні напрями інноваційного розвитку малого підприємництва у Києві
З Варналій, В Хаустов, В Білич
Економіст, 2006
42006
Металургія України: з чого починалось та що маємо?
ВВ ВКХаустов
Дзеркало тижня, 9, 2019
3*2019
Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі
В Хаустов
Економіст, 19-26, 2017
32017
Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію
ВКХаустов
Економіка і прогнозування, 135-150, 2018
22018
Стратегічні орієнтири інноваційної політики України
ВК Хаустов
Економіст, 12-15, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20