Володимир  Хаустов
Володимир Хаустов
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін.; НАН України
І Україна
К.: ВПП «Експрес, 2015
549*2015
Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі
ЛІ Федулова, ГО Андрощук, ВК Хаустов
К.: І-нт економіки і прогнозування НАН України, 2010
392010
Інноваційна діяльність в Україні та напрями її розвитку
Н Мова, В Хаустов
Економіка України, 29-34, 2001
37*2001
Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи розвитку
ТОП ВК Хаустов
Економіст, 54-59, 2002
282002
Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі
ВК Хаустов
Економіка і прогнозування, 24-34, 2012
132012
Механізми трансферу технологій на національному та міжнародних ринках
В Хаустов
Економіст, 2009
112009
Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики
ВК Хаустов
Економічна теорія, 50-66, 2009
112009
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ІА Бевз, ІМ Бобух, АА Вдовічен, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2015
92015
Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні
ВК Хаустов
Економіка і прогнозування, 85-93, 2014
9*2014
Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії
ВК Хаустов
Актуальні проблеми економіки, 86-98, 2012
72012
Математична модель фінансового стану на основі системи балансових рівнянь
СО Ільченко, ОП Низьков, ВВ Хаустов
Економіст, 2006
72006
Порівняльна оцінка соціальноекономічного розвитку регіонів з урахуванням ділової активності підприємництва
Л Федулова, В Хаустов, В Білич
Економіст, 2006
72006
Технологiчний iмператив стратегiї соцiально-економiчного розвитку України: монографiя/; НАН України, Iн-т економiки та прогнозування
ЛI Федулова, ЮМ Бажал, ВЛ Осецький, ОФ Михайленко, СВ Захарiн, ...
62011
Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу
ЛІ Федулова, ВК Хаустов
Актуальні проблеми економіки, 75-89, 2011
62011
Механiзми трансферту технологiй на нацiональному та мiжнародних рiвнях
В Хаустов
Економiст., 3, 2009
6*2009
Проблеми та пріоритетні напрями інноваційного розвитку малого підприємництва у Києві
З Варналій, В Хаустов, В Білич
Економіст, 2006
42006
Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі
В Хаустов
Економіст, 19-26, 2017
32017
Металургія України: з чого починалось та що маємо?
ВВ ВКХаустов
Дзеркало тижня, 9, 2019
2*2019
Українська наука: як вийти з крутого піке
ВК Хаустов
Дзеркало тижня, 12, 2018
2*2018
Стратегічні орієнтири інноваційної політики України
ВК Хаустов
Економіст, 12-15, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20