Ivan Blahun
Ivan Blahun
Professor in Economics, Vasyl Stefanyk Precarpathian University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2004
1042004
Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса в Республике Беларусь
ДС Шимко, МС Кубрак, ОВ Володько
Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2016
47*2016
Моделювання сталого розвитку регіону
ІС Благун, ЛІ Сисак, ОО Солтисік
Івано-Франківськ:[Вид.-дизайнерський відділ центру інформаційних технологій …, 2006
392006
Моделювання сталого розвитку регіону
ІС Благун, ЛІ Сисак, ОО Солтисік
Івано-Франківськ:[Вид.-дизайнерський відділ центру інформаційних технологій …, 2006
392006
Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
ІС Благун, ПВ Осіпов, ЛІ Піддубна
292008
Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України
І Благун, Ю Копчак
Економіст (укр.), 46-49, 2004
272004
Моделирование банкротства коммерческих банков
НА Кизим, ИС Благун, ВА Зинченко
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2003
242003
Концептуальні засади формування конкурентної стратегії підприємства
ІС Благун, ЛВ Гринів
Регіональна бізнес-економіка та управління, 3-11, 2007
202007
Моделювання стратегій розвитку регіону
І Благун, О Солтисік
Регіональна економіка: наук.—практ. журн, 105-115, 2004
182004
Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону
ІС Благун, ОО Солтисік
Актуальні проблеми економіки, 160-166, 2004
142004
Модели оценки, анализа и прогнозирования социальноэкономических систем: Монография
ТС Клебанова, НА Кизим, И Благун
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
132010
Просторова інтерпретація потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі гравітаційної моделі
ІС Благун, ЛІ Дмитришин, АВ Кацедан
Актуальні проблеми економіки, 411-417, 2014
102014
Моделювання процесів розвитку фондового ринку: монографія
ІС Благун, ІВ Буртняк
Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011
102011
Моделювання процесів розвитку фондового ринку: монографія
ІС Благун, ІВ Буртняк
Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011
102011
Прогнозування попиту на туристичні послуги
ІС Благун, ОI Кейван
Бізнесінформ.–Харків: ХНЕУ, 7-11, 2012
92012
Методи моніторингу динаміки фінансового ресурсу
ІС Благун
Наукові записки: зб. наук. праць. Серія,, Економіка”.–Вип 9, 123-129, 2007
92007
Моделювання стохастичної динаміки фінансових ресурсів
ІС Благун, ІВ Буртняк
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць.–Івано-Франківськ: Плай …, 2004
92004
A methodological approach to development and optimization a set of parameters for a company’s creditworthiness evaluating
L Dmytryshyn, I Blahun
Економічний часопис-ХХІ, 52-55, 2014
82014
Математичні методи в економіці
ІС Благун
навч. посіб./ ІС Благун [та ін.].–Т.: Навчальна книга-Богдан, 2011
82011
Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions
IS Blahun, LI Dmytryshyn, HV Leshchuk
Науковий вісник Полісся 1 (4 (12)), 171-176, 2017
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20