Підписатись
Ivan Blahun
Ivan Blahun
Professor in Economics, Vasyl Stefanyk Precarpathian University
Підтверджена електронна адреса в pnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2004
1162004
Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса в Республике Беларусь
ДС Шимко, МС Кубрак, ОВ Володько
Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 19, 2016
502016
Моделювання сталого розвитку регіону
ІС Благун, ЛІ Сисак, ОО Солтисік
Івано-Франківськ:[Вид.-дизайнерський відділ центру інформаційних технологій …, 2006
422006
Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
ІС Благун, ПВ Осіпов, ЛІ Піддубна
312008
Концептуальні засади формування конкурентної стратегії підприємства
ІС Благун, ЛВ Гринів
Регіональна бізнес-економіка та управління, 15, 2007
292007
Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України
І Благун, Ю Копчак
Економіст (укр.), 46-49, 2004
292004
Моделирование банкротства коммерческих банков
НА Кизим, ИС Благун, ВА Зинченко
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2003
252003
Моделювання стратегій розвитку регіону
І Благун, О Солтисік
Регіональна економіка, 105-115, 2004
242004
Модели оцен-ки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография
ТС Клебанова, НА Кизим, И Благун
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
212010
Assessing the stability of the banking system based on fuzzy logic methods
IS Blahun, II Blahun, SI Blahun
Banks and Bank Systems 15 (3), 171, 2020
172020
The relationship between world and local stock indices
I Blahun, II Blahun
ELIT-Economic Laboratory for Transition Research, Podgorica, Montenegro …, 2020
162020
Моделювання процесів розвитку фондового ринку: монографія
ІС Благун, ІВ Буртняк
Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011
152011
Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону
ІС Благун, ОО Солтисік
Актуальні проблеми економіки, 40, 2004
152004
Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions
I Blahun, L Dmytryshyn, H Leshuk
142017
Прогнозування попиту на туристичні послуги
ІС Благун, ОІ Кейван
Бізнес Інформ, 7-11, 2012
132012
Управління лісопромисловим комплексом в ринкових умовах
ІС Благун
Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 2003
132003
Математичні методи в економіці
ІС Благун
навч. посіб./ ІС Благун [та ін.].–Т.: Навчальна книга-Богдан, 2011
122011
Просторова інтерпретація потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі гравітаційної моделі
ІС Благун, ЛІ Дмитришин, АВ Кацедан
Актуальні проблеми економіки, 411-417, 2014
102014
Методи моніторингу динаміки фінансового ресурсу
ІС Благун
Наукові записки: зб. наук. праць. Серія,, Економіка”.–Вип 9, 123-129, 2007
102007
Моделювання стохастичної динаміки фінансових ресурсів
ІС Благун, ІВ Буртняк
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць.–Івано-Франківськ: Плай …, 2004
102004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20