Підписатись
Ivan Blahun
Ivan Blahun
Professor in Economics, Vasyl Stefanyk Precarpathian University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2004
1122004
Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса в Республике Беларусь
ДС Шимко, МС Кубрак, ОВ Володько
Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 19, 2016
502016
Моделювання сталого розвитку регіону
ІС Благун, ЛІ Сисак, ОО Солтисік
Івано-Франківськ:[Вид.-дизайнерський відділ центру інформаційних технологій …, 2006
362006
Моделювання сталого розвитку регіону
ІС Благун, ЛІ Сисак, ОО Солтисік
Івано-Франківськ:[Вид.-дизайнерський відділ центру інформаційних технологій …, 2006
362006
Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
ІС Благун, ПВ Осіпов, ЛІ Піддубна
292008
Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України
І Благун, Ю Копчак
Економіст (укр.), 46-49, 2004
282004
Моделирование банкротства коммерческих банков
НА Кизим, ИС Благун, ВА Зинченко
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2003
232003
Концептуальні засади формування конкурентної стратегії підприємства
ІС Благун, ЛВ Гринів
Регіональна бізнес-економіка та управління, 15, 2007
222007
Моделювання стратегій розвитку регіону
І Благун, О Солтисік
Регіональна економіка: наук.—практ. журн, 105-115, 2004
192004
Модели оценки, анализа и прогнозирования социальноэкономических систем: Монография
ТС Клебанова, НА Кизим, И Благун
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
152010
Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону
ІС Благун, ОО Солтисік
Актуальні проблеми економіки, 65, 2004
152004
Моделювання процесів розвитку фондового ринку: монографія
ІС Благун, ІВ Буртняк
Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011
132011
Моделювання процесів розвитку фондового ринку: монографія
ІС Благун, ІВ Буртняк
Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011
132011
Математичні методи в економіці
ІС Благун
навч. посіб./ ІС Благун [та ін.].–Т.: Навчальна книга-Богдан, 2011
122011
Прогнозування попиту на туристичні послуги
ІС Благун, ОI Кейван
Бізнесінформ.–Харків: ХНЕУ, 7-11, 2012
112012
Методи моніторингу динаміки фінансового ресурсу
ІС Благун
Наукові записки: зб. наук. праць. Серія,, Економіка”.–Вип 9, 123-129, 2007
102007
Моделювання стохастичної динаміки фінансових ресурсів
ІС Благун, ІВ Буртняк
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць.–Івано-Франківськ: Плай …, 2004
102004
Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions
IS Blahun, LI Dmytryshyn, HV Leshchuk
Науковий вісник Полісся 1 (4 (12)), 171-176, 2017
92017
Управління лісопромисловим комплексом в ринкових умовах
ІС Благун
Івано-Франківськ: Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 1999
81999
Simulative model for evaluation of investment processes in the regions of Ukraine
I Blahun, L Dmytryshyn, H Leshuk
Investment management and financial innovations, 322-329, 2017
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20