Людмила Базиль
Людмила Базиль
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918–1938 рр
ЛО Базиль
авт…. канд. пед. наук 13 (02), 2004
182004
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен
ЛО Базиль
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 35-42, 2013
172013
Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб.
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
142011
Мовна особистість учителя в художній літературі
ЛО Семеног, О. М., Базиль
Фенікс, 2008
112008
Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки:[навчальний посібник]
ОМ Семеног, ЛО Базиль
К.: Фенікс, 2008
102008
Становлення шкільної літературної освіти в Україні (на матеріалі літературних джерел 20–30-х рр. ХХ століття): навч. посіб.
О Семеног, ЛО Базиль
Київ-Глухів: РВВ ГДПУ, 2006
102006
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти
ЛО Базиль
ScienceRise 9 (5 (14)), 2015
92015
Psychological and pedagogical features of the career growth of vocational education’s teachers
VO Bazyl, L. O., Shatkovska, H. I., Klymenko, M. М., & Radkevych
Opcion, 35 (Special Issue 23), 763-779, 2019
72019
Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
72016
Практика в системі фахової осві ти вчителя словесника: навчальний посібник
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
К.: Фенікс 285, 2008
72008
Літературознавча діяльність учителя у системі шкільної літературної освіти
Л Базиль
Українська мова і література в школі, 20-25, 2013
62013
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
52019
Літературознавчі дослідження студентів-філологів: теорія і методика: навч. посібн. для студ. гуманітарн. спец.
Л Базиль, ВЮ Пустовіт
Луганськ: Глобус, 2012
52012
Сутність літературознавчої компетентності вчителя-філолога в контексті парадигмальних змін у системі освіти
ЛО Базиль
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology, III (22), 6-14, 2015
42015
Педагогічні інновації в системі сучасної освіти
ЛО Базиль
Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 11-17, 2014
42014
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
ЛА Базиль
THE VALUE SYSTEM OF MODERN SOCIETY, 57-60, 2012
42012
Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик
ЛО Базиль
Українська мова і література в школі, 40-45, 2012
42012
Літературознавча освіта вчителя української мови і літератури: категоріальний зміст поняття
ЛО Базиль
Наукові зап. Вінницького держ. пед. унту імені Михайла Коцюбинського. Серія …, 2011
42011
Основи теоретичної підготовки студентів філологічних факультетів на матеріалі літературознавчих дисциплін
ЛО Базиль
Вісник Глухівського державного педагогічного університету.–Вип 7, 62-65, 2006
42006
Діагностування розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників
Л Базиль
ScienceRise 1 (5 (18)), 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20