Гриценко Лариса Леонідівна
Гриценко Лариса Леонідівна
Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інвестиційний аналіз
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ИН Боярко, ЛЛ Гриценко
Центр учбової літератури, 2011
137*2011
Метод согласования кластеризованных ранжировок
ВГ Горский, АА Гриценко, АИ Орлов
Автоматика и телемеханика, 159-167, 2000
582000
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, ВВ Роєнко
ТОВ «Наш формат», 2010
332010
Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвиту
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ЄЮ Онопрієнко
Національна академія управління, 2010
28*2010
Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації
ЛЛ Гриценко, ВВ Роєнко, ЛЛ Гриценко
Вид-во СумДУ, 2010
272010
Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання
L Hrytsenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
23*2012
Концептуальні засади державно-приватного партнерства
ЛЛ Гриценко
Сумський державний університет, 2012
232012
Формирование конкурентных преимуществ в агробизнесе
АВ Немченко, ОЛ Шепитько
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее …, 2013
202013
Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ВЛ Лиштван
Національна академія управління, 2010
202010
Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в условиях неопределенности внешних факторов
ТА Мартынова, ВН Дейнега, ОИ Толмачева, МБ Тхагапсо, ...
КубГТУ, 2015
192015
Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, АА Губар
Національна академія управління, 2009
182009
Инновационно-кластерная политика развития регионального АПК
ВА Кундиус, АЛ Полтарыхин
Вестник Алтайского государственного аграрного университета 67 (5), 2010
172010
Формирование инвестиционного механизма в сфере технического сервиса в сельском хозяйстве
ВИ Черноиванов, ВП Лялякин, ЛА Солодкина, СА Соловьев, ...
Государственное научное учреждение" Всероссийский научно-исследовательский …, 2013
162013
Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства
ЛЛ Гриценко, АВ Височина
Актуальні проблеми економіки, 161-167, 2012
162012
Основні ідеї інтерактивного особистісно зорієнтованого навчання
Л Гриценко
Завуч, 3-16, 2003
15*2003
Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання
ОІ Гриценко
Молодий вчений, 31-34, 2014
142014
Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект
ГД Гриценко, ОИ Лепилкина, ТФ Маслова, АЛ Стризое, ММ Шульга
М., СПб.: Нестор-История, 40-41, 2011
132011
Статистическая оценка уровня социальноэкономического развития муниципальных образований (на примере муниципальных районов Воронежской области)
СВ Гриценко
автореферат дис. на соиск. уч. степени кандидата экономических наук, 2009
132009
Нaуково-методичний підхід до оцінювaння ризиків інноваційних проектів держaвно-привaтного пaртнерствa
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко
Сумський державний університет, 2015
12*2015
Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики: монографія
ЛЛ Гриценко
Universytetsʹka knyha, 2012
12*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20