Гриценко Лариса Леонідівна
Гриценко Лариса Леонідівна
Сумський державний університет
Підтверджена електронна адреса в uabs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційний аналіз
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ИН Боярко
Центр учбової літератури, 2011
162*2011
Метод согласования кластеризованных ранжировок
ВГ Горский, АА Гриценко, АИ Орлов
Автоматика и телемеханика, 159-167, 2000
842000
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, ВВ Роєнко
ТОВ «Наш формат», 2010
402010
Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвиту
ЛЛ Гриценко, ЄЮ Онопрієнко
Національна академія управління, 2010
31*2010
Формирование инвестиционного механизма в сфере технического сервиса в сельском хозяйстве
ВИ Черноиванов, ВП Лялякин, ЛА Солодкина, СА Соловьев, ...
Государственное научное учреждение" Всероссийский научно-исследовательский …, 2013
292013
Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації
ЛЛ Гриценко, ВВ Роєнко
Вид-во СумДУ, 2010
292010
Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в условиях неопределенности внешних факторов
ТА Мартынова, ВН Дейнега, ОИ Толмачева, МБ Тхагапсо, ...
КубГТУ, 2015
272015
Концептуальні засади державно-приватного партнерства
ЛЛ Гриценко
Сумський державний університет, 2012
262012
Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання
L Hrytsenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
25*2012
Инновационно-кластерная политика развития регионального АПК
ВА Кундиус, АЛ Полтарыхин
Вестник Алтайского государственного аграрного университета 67 (5), 2010
252010
Статистическая оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований (на примере муниципальных районов Воронежской области)
СВ Гриценко
автореферат дис. на соиск. уч. степени кандидата экономических наук, 2009
252009
Формирование конкурентных преимуществ в агробизнесе
АВ Немченко, ОЛ Шепитько
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее …, 2013
242013
Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ВЛ Лиштван
Національна академія управління, 2010
212010
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
202010
Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, АА Губар
Національна академія управління, 2009
202009
Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання
ОІ Гриценко
Молодий вчений, 31-34, 2014
192014
Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства
ЛЛ Гриценко, АВ Височина
Актуальні проблеми економіки, 161-167, 2012
192012
Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи
ЮМ Дерев’янко, ЛГ Мельник, ОВ Кубатко
Mechanism of Economic Regulation, 89-98, 2014
182014
Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики: монографія
ЛЛ Гриценко
Universytetsʹka knyha, 2012
18*2012
Современные методы развития познавательной активности студентов вуза
СН Казначеева, ДИ Гриценко
Вестник Мининского университета, 2015
172015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20