Гриценко Лариса Леонідівна
Гриценко Лариса Леонідівна
Сумський державний університет
Підтверджена електронна адреса в uabs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційний аналіз
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ИН Боярко, ЛЛ Гриценко
Центр учбової літератури, 2011
147*2011
Метод согласования кластеризованных ранжировок
ВГ Горский, АА Гриценко, АИ Орлов
Автоматика и телемеханика, 159-167, 2000
662000
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, ВВ Роєнко
ТОВ «Наш формат», 2010
352010
Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвиту
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ЄЮ Онопрієнко
Національна академія управління, 2010
28*2010
Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації
ЛЛ Гриценко, ВВ Роєнко, ЛЛ Гриценко
Вид-во СумДУ, 2010
282010
Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання
L Hrytsenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
24*2012
Концептуальні засади державно-приватного партнерства
ЛЛ Гриценко
Сумський державний університет, 2012
242012
Формирование конкурентных преимуществ в агробизнесе
АВ Немченко, ОЛ Шепитько
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее …, 2013
232013
Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в условиях неопределенности внешних факторов
ТА Мартынова, ВН Дейнега, ОИ Толмачева, МБ Тхагапсо, ...
КубГТУ, 2015
212015
Формирование инвестиционного механизма в сфере технического сервиса в сельском хозяйстве
ВИ Черноиванов, ВП Лялякин, ЛА Солодкина, СА Соловьев, ...
Государственное научное учреждение" Всероссийский научно-исследовательский …, 2013
212013
Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства
ЛЛ Гриценко, АВ Височина
Актуальні проблеми економіки, 161-167, 2012
192012
Инновационно-кластерная политика развития регионального АПК
ВА Кундиус, АЛ Полтарыхин
Вестник Алтайского государственного аграрного университета 67 (5), 2010
192010
Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ВЛ Лиштван
Національна академія управління, 2010
19*2010
Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, АА Губар
Національна академія управління, 2009
192009
Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання
ОІ Гриценко
Молодий вчений, 31-34, 2014
182014
Статистическая оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований (на примере муниципальных районов Воронежской области)
СВ Гриценко
автореферат дис. на соиск. уч. степени кандидата экономических наук, 2009
172009
Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики: монографія
ЛЛ Гриценко
Universytetsʹka knyha, 2012
16*2012
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
162010
Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект
ГД Гриценко, ОИ Лепилкина, ТФ Маслова, АЛ Стризое, ММ Шульга
МК Горшкова. М, 2011
152011
Основні ідеї інтерактивного особистісно зорієнтованого навчання
Л Гриценко
Завуч, 3-16, 2003
14*2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20