Юрий Дзюба, Юрій Дзюба
Юрий Дзюба, Юрій Дзюба
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Предмет злочину як ознака складу злочину: методологічні аспекти дослідження
ЮП Дзюба
Вісник Академії адвокатури України, 273-274, 2009
162009
Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх …
ЮП Дзюба
Режим доступу: http://irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64. exe …, 2008
162008
Суспільна небезпечність злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правової заборони
ЮП Дзюба
Форум права, 130–134-130–134, 2014
92014
Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти
ОЮ Шостко, ЮП Дзюба
видавництво" Право", 2011
52011
До питання про систему злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян у чинному КК України
Ю Дзюба
видавництво" Право", 2009
32009
Про двооб’єктність військового насильницького злочину
ММ Івлєв
Форум права, 64–68-64–68, 2015
22015
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
История законодательства и понятие преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан в действующем УК Украины
ЮП Дзюба
Право і Безпека, 135-141, 2006
12006
Особливості корпоративної соціальної відповідальності в сучасних умовах
Т Кубрак, Ю Дзюба
2018
Документ та його функції у системі кримінально-правової охорони суспільних відносин
ЮП Дзюба
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 153-158, 2016
2016
Програма навчальної дисципліни" Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи внутрішніх справ":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф …
МІ Панов, ВА Ломако, ВІ Касинюк, ІО Зінченко, ОО Володіна, ...
2013
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни" Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи внутрішніх справ …
МІ Панов, ВА Ломако, ВІ Касинюк, ІО Зінченко, ОО Володіна, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
До питання про поняття злочинної спільноти як форми співучасті
ОЮ Шостко, ЮП Дзюба
видавництво" Право", 2012
2012
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВІ Борисов, АХ Степанюк, ІС Яковець, ОІ Опанасенков
2010
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ
ЮП Дзюба
2010
Вісник Академії правових наук України. 2009.№ 1 (56)
В Тацій, Л Бєлова, П Рабінович, С Максимов, Д Гудима, Ю Барабаш, ...
видавництво" Право", 2009
2009
Щодо узгодженості норм чинної Конституції України, проекту Конституції України, внесеного Президентом України, КК та КПК України, що забезпечують права громадян на свободу та …
ЮП Дзюба
видавництво" Право", 2009
2009
Проблеми законності. 2007. Вип. 87
ВИ Лозо, ВА Лизогуб, БІ Ольховський, ЄБ Ольховський, ІЙ Пучковська, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Проблеми законності. 2007. Вип. 88
АП Евсеев, ВІ Козлов, ОС Башняк, ВИ Лозо, ЛН Армаш, МО Дурсунов, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины
ЮП Дзюба
Форум права, 20-27, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20