Юрій Чириченко
Юрій Чириченко
Professor of economics science
Verified email at amsu.dp.ua
TitleCited byYear
Зовнішня торгівля послугами: глобальна емерджентність
ЮВ Чириченко
Класичний приватний університет, 2017
82017
Прямі іноземні інвестиції у галузевому розрізі
ЮВ Чириченко, ОК Котко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017
52017
Problems of creation and functioning of industrial parks: an analysis and implementation of international experience
YV Chyrychenko
Visnuk AMSU. Ser. Ekonomika, 51, 2014
42014
Генезис парадигм світової продовольчої політики
ЮВ Чириченко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 85-94, 2010
42010
Товарна біржова торгівля продовольством: підходи до оцінювання
ЮВ Чириченко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 106-117, 2011
32011
Tеоретичні аспекти дослідження регіональних інвестиційних ресурсів
ЮВ Чириченко, НО Фісуненко
Економічний простір, 50-58, 2016
22016
Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду
ЮВ Чириченко, ОК Котко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 74-82, 2014
22014
Розвиток міжнародній торгівлі: визначення сучасної проблематики для України
ЮВ Чириченко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 46-52, 2012
22012
Забезпечення економічної безпеки України як передумова її європейської інтеграції
ЮВ Чириченко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 124-129, 2010
22010
Окремі принципові підходи до прогнозування розвитку сільського господарства
ЮВ Чириченко
Держава і регіони. Запорізький інститут державного та муніципального …, 2007
22007
Деякі аспекти визначення впливу окремих зовнішньоекономічних процесів на продовольчу безпеку України
Ю Чириченко
Вісник Академії митної служби України.–Дніпропетровськ: АМСУ, 31, 2006
22006
Аналіз зовнішньоекономічного впливу на продовольчу безпеку України
ЮВ Чириченко
Вісник Академії митної служби України, 8-14, 2006
22006
Головні чинники розвитку сільського господарства України-факторний аналіз
ЮВ Чириченко
Економіка: проблеми теорії та практики 36, 309-315, 2005
22005
Marketing determinants of the development of the investment market: innovations in the assessment of demand and supply (case study for the construction industry)
Y Chirichenko, N Fisunenko
Sumy State University, 2018
12018
Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів
ЮВ Чириченко, НП Кожаліна
Університет митної справи та фінансів, 2017
12017
Проблематика прогнозування розвитку сільського господарства України в контексті використання нейронних мереж
ЮВ Чириченко
Державний вищий навчальний заклад" Національний гірничий університет …, 2017
12017
Світова організація торгівлі: окремі пріоритети вдосконалення діяльності
ЮВ Чириченко
Економічний простір, 33-42, 2013
12013
Соціально-економічна категорія продовольчого розвитку в контексті економічної безпеки
ЮВ Чириченко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 109-119, 2011
12011
Ієрархічна структура екзогенних та ендогенних інституціональних продовольчих потреб
ЮВ Чириченко
Культура народов Причерноморья, 2011
12011
Продовольча безпека України: теоретичні підходи до вивчення, проблематика
ЮВ Чириченко
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Випуск 263, 727-733, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20