Олена Злобіна
Олена Злобіна
Інститут соціології НАН України, відділ соціальної психології
Verified email at i-soc.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особистість як суб’єкт соціальних змін
О Злобіна
К.: Ін-т соціології НАН України, 2004
1162004
Общение как фактор развития личности
ЕГ Злобина
1111981
Жизненный путь личности:(Вопросы теории и методологии социально-психологического исследования)
ЛВ Сохань, ЕГ Злобина, ВА Тихонович
Киев: Наук. думка, 1987
771987
Суспільна криза і життєві стратегії особистості
О Злобіна, В Тихонович
К.: Стилос 238, 2001
672001
Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності
ОГ Злобіна, ВО Тихонович
Злобіна, В. Тихонович, 9, 1996
451996
Соціальний простір життя як суб’єктивна символічна реальність
О Злобіна, І Мартинюк, Н Соболева, В Тихонович
К.: Інститут соціології НАН України, 2004
162004
Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации
РВ Злобина Е.
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
142006
Громадянський простір України: ступінь ідентифікації та чинники консолідації
О Злобіна, О Резнік
Соціологія: теорія, методи, маркетинг 2, 177-194, 2006
112006
Традиционализм и инновация в украинском измерении
Е Злобина, В Тихонович
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
92006
Категорія «особистість» у системі понять соціологічної теорії
О Злобіна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 121-134, 2002
9*2002
Теоретико-методологические предпосылки исследования стиля жизни личности
ЕГ Злобина
Стиль жизни личности. Киев: Наукова думка, 16-22, 1982
91982
Дозвілля молоді України та Росії активно переноситься в Інтернетмережу
О Злобіна
Олена Злобіна, 2010
82010
Традиціоналізм та інновація в українському вимірі
О Злобіна, В Тихонович
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 69-93, 2006
82006
Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості
ТМ Титаренко, ОГ Злобіна, ЛА Лєпіхова, БП Лазоренко, ...
Імекс-ЛТД, 2012
72012
Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст
О Злобіна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 32-45, 2003
72003
Личностная составляющая общественных изменений: социологический контекст
Е Злобина
Социология: теория, методы, маркетинг, 32-45, 2003
62003
Модернізація системи вищої освіти в Україні і Болонський процес (за матеріалами емпіричного дослідження)
ОГ Злобіна
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2012
52012
Уявлення про успіх як регулятор поведінкових стратегій особистості
ОГ Злобіна
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. наук. пр, 19, 2007
52007
Стиль життя і соціальні типи особистості
ОГ Злобіна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 186-187, 2006
5*2006
Наш деловой человек
ВАТ ЕА Донченко, ЕГ Злобина
Издание Института социологии НАН Украины, 1995
51995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20