Олена Злобіна
Олена Злобіна
Інститут соціології НАН України, відділ соціальної психології
Подтвержден адрес электронной почты в домене i-soc.com.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Особистість як суб’єкт соціальних змін
О Злобіна
К.: Ін-т соціології НАН України, 2004
1082004
Общение как фактор развития личности
ЕГ Злобина
951981
Жизненный путь личности:(Вопросы теории и методологии социально-психологического исследования)
ЛВ Сохань, ЕГ Злобина, ВА Тихонович
Киев: Наук. думка, 1987
681987
Суспільна криза і життєві стратегії особистості
О Злобіна, В Тихонович
К.: Стилос 238, 2001
642001
Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності
ОГ Злобіна, ВО Тихонович
Злобіна, В. Тихонович, 9, 1996
411996
Соціальний простір життя як суб’єктивна символічна реальність
О Злобіна, І Мартинюк, Н Соболева, В Тихонович
К.: Інститут соціології НАН України, 2004
152004
Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации
РВ Злобина Е.
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
122006
Громадянський простір України: ступінь ідентифікації та чинники консолідації
О Злобіна, О Резнік
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 177-194, 2006
92006
Традиціоналізм та інновація в українському вимірі
О Злобіна, В Тихонович
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 69-81, 2006
92006
Традиционализм и инновация в украинском измерении
Е Злобина, В Тихонович
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
82006
Категорія «особистість» у системі понять соціологічної теорії
О Злобіна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 121-134, 2002
8*2002
Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості
ТМ Титаренко, ОГ Злобіна, ЛА Лєпіхова, БП Лазоренко, ...
Імекс-ЛТД, 2012
72012
Дозвілля молоді України та Росії активно переноситься в Інтернетмережу
О Злобіна
Олена Злобіна, 2010
72010
Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст
О Злобіна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 32-45, 2003
72003
Наш деловой человек
ВАТ ЕА Донченко, ЕГ Злобина
Издание Института социологии НАН Украины, 1995
71995
Теоретико-методологические предпосылки исследования стиля жизни личности
ЕГ Злобина
Стиль жизни личности.–Киев: Навукова думка, 16-22, 1982
71982
Личностная составляющая общественных изменений: социологический контекст
Е Злобина
Социология: теория, методы, маркетинг, 32-45, 2003
62003
Особистість: на перетині соціального та індивідуального
ОГ Злобіна
Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: монографія/ТМ …, 0
6
Особенности нормативной регуляции украинского социума
Е Злобина
6*
Модернізація системи вищої освіти в Україні в Болонський процес (за матеріалами емпіричного дослідження)
ОГ Злобіна
Методология, теория и практика социологического анализа современного …, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20