Ирина Власюк
Ирина Власюк
ВДПУ им. М. Коцюбинского, кафедра инновационных и информационных технологий в образовании
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін
ІВ Власюк
Вінниця, 2015
322015
Використання кейс-методу при формуванні професійної економічної термінології
В ІВ
Сучасні технології в професійній освіті, 95-100, 2012
4*2012
Використання кейс-методу при формуванні професійної економічної термінології
ІВ Власюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 196-201, 2012
42012
Формування інформаційної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ
В ІВ
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2011
3*2011
Професійно-термінологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх економістів
ІВ Власюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
22013
Вплив ситуативного моделювання на формування фахової термінології майбутніх економістів
ІВ Власюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
12013
Ділова гра як засіб формування професійної термінології економістів
ІВ Власюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
12012
Формування професійної термінології економістів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій
ІВ Власюк
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр, 19-23, 2012
12012
Ціннісно-мотиваційний компонент формування термінологічної компетентності майбутніх економістів
ВІ В.
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр., 22-25, 2012
1*2012
Професійна компетентність як складова якісної професійної підготовки майбутнього економіста
ІВ Власюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
12011
СУТНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО–ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
І Власюк
ЛДУ безпеки життєдіяльності.–2012.–Секція 5, 167, 0
1
Методичні вказівки щодо формування, наповнення та оформлення сторінок навчальних дисциплін в Навчальній платформі НУВГП (для професорсько-викладацького складу)
ФД Швець, ОС Мороз, ВО Зощук, ІВ Власюк, ІГ Кальчук, СО Котюк, ...
2019
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ІВ Власюк
Young 59 (7), 2018
2018
РОЛЬОВА ГРА НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ІВ Власюк
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ, 9, 2018
2018
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ІВ Власюк
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 81, 2018
2018
Мобільний телефон–невід’ємна новітня технологія навчання на заняттях іноземної мови
ІВ Власюк
Молодий вчений, 60-63, 2018
2018
Застосування інтелект-карт як компетентнісного підходу вивчення іноземних мов у школі
ІВ Власюк
Молодий вчений, 96-102, 2018
2018
Впровадження електронного навчання в процес фахової підготовки майбутніх вчителів економіки
ЧІ В.
Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт навчання у …, 2017
2017
Використання новітніх технологій у процесі вивчення термінології майбутніми економістами
ЧІ В.
Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів …, 2017
2017
Роль інноватики в підготовці майбутніх соціальних працівників
ЧІ В.
V-та Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20