Музика Федір Васильович; Fedir Muzyka, Scopus ID 56576379400
Музика Федір Васильович; Fedir Muzyka, Scopus ID 56576379400
Професор, перший проректор, Львівський державний університет фізичної
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Анатомія людини : навч. посіб.
Ф Музика, М Гриньків, Т Куцериб
Львів : ЛДУФК; ISBN 978-966-2328-70-7. Гриф МОН України, 2014
228*2014
Анатомія людини з основами морфології: навч. посіб./Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика
Т Куцериб
Львів: ЛДУФК, 2019
882019
Гомеостазирование физиологических функций на уровне митохондрий
МН Кондрашова, ЕВ Григоренко, АМ Бабский, ВА Хазанов, ФВ Музыка
Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза, 40-66, 1987
881987
Спортивна морфологія з основами вікової морфології : навч. посіб.
М Гриньків, Л Вовканич, Ф Музика
Львів : ЛДУФК; ISBN 978-966-2328-80-6., 2015
87*2015
Особливості морфо-функціональних показників у спортсменів різних спеціалізацій
ФВ Музика
Медичні проблеми фізичної культури та спорту: досвід, сучасні напрямки та …, 1999
341999
Серцево-судинна система: лекція№ 7 з навчальної дисципліни" Анатомія людини"
Ф Музика
332019
Нормальна анатомія: навч. посіб./Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика
М Гриньків
Львів: ЛДУФК, 2018
332018
Рухова активність осіб похилого віку України та Польщі/Федір Музика, Назарій Куриш
Ф Музика
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2013
332013
Вплив специфіки тренувального процесу на морфофункціональні показники спортсменів різних спеціалізацій
Ф Музика
Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук …, 2001
332001
Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб.
В Іваночко, І Грибовська, М Федір
Львів : ЛДУФК; ISBN 978-966-2328-73-8. Гриф МОН України, 2014
312014
Тестові завдання з дисципліни „Анатомія людини”
ФВ Музика, та ін.
Львів : ЛДУФК, 2012
252012
Морфо-функціональні показники спортсменів різних спеціалізацій
Ф Музика
232000
Метаболические состояния митохондрий при разных физиологических состояниях организма. Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза
МН Кондрашова, АМ Бабский, ФВ Музыка
Молекулярные механизмы и регуляция экспериментального обмена. Пущино, 140-153, 1987
181987
Вплив короткотривалого фізичного навантаження на енергетичний обмін у мітохондріях м’язів
ФВ Музика
Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та …, 1995
171995
Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями
В Іваночко, І Грибовська, Ф , Музика
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, С. 149-154, 2014
142014
Нервова система
ФВ Музика
Спинний мозок: лекція з навчальної дисципліни" Анатомія людини"/Музика ФВ-Львів, 2019
122019
Оцінка фізичної підготовленості дітей 7-9 років, які займаються спортивними танцями
ТП Осадців, ФВ Музика
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
122014
Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах
І Лапичак, Ф Музика
Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. ВДПУ імені Михайла …, 2014
122014
Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики
НФ Денисенко, ЛВ Волков, ТІ Науменко, ФВ Музика
12*2009
Адренергічні та холінергічні механізми регуляції ефективності дихання секреторних клітин
ФВ Музика
Фізіологічний журнал 40 (№ 2), С. 46-56, 1994
121994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20